DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

LỊCH NGỪNG GIẢM
CUNG CẤP ĐIỆN

Đăng ký mua điện theo nhu cầu sử dụng.

THÔNG TIN
GIÁ BÁN ĐIỆN

Thông tin giá bán điện ứng với từng ngành và nhóm dịch vụ.

DỊCH VỤ ĐIỆN
TRỰC TUYẾN

Cung cấp các dịch vụ trực tuyến đáp ứng yêu cầu của khách hàng sử dụng điện.

THANH TOÁN
TRỰC TUYẾN

Thanh toán tiền điện thông qua các cổng trực tuyến.

KẾ HOẠCH
ĐẤU THẦU

Cập nhật thông tin các gói thầu đang thực hiện.

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

Cung cấp thông tin cần thiết, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tin mới new

(10:31 - 30/06/2022)

Công ty Điện lực Bình Dương thích ứng linh hoạt, công khai, minh bạch các dịch vụ điện

Ngày 20/6, Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức buổi họp mặt các cơ quan truyền thông nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam để thông tin tình hình SXKD, công tác cung ứng điện, tăng cường tuyên truyền các dịch vụ trực tuyến về điện để thích ứng linh hoạt trong tình hình mới cũng như công khai minh bạch các dịch vụ cấp điện đến khách hàng, người dân.

(10:31 - 30/06/2022)

HỌP MẶT CBCNV ĐIỆN LỰC BẾN CÁT NHÂN DỊP ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ÁNH ĐIỆN – GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC BẾN CÁT NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ

Trân trọng những đóng góp của lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo lập nên những giá trị bền vững cho tương lai. Với ý nghĩa đó, Điện lực Bến Cát tổ chức buổi họp mặt toàn thể CBCNV Điện lực chia tay đồng chí Nguyễn ánh Điện- Giám đốc Điện lực Bến Cát nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/06/2022.

(05:15 - 27/06/2022)

Phương thức vận hành ngày 28/06/2022

Phương thức vận hành ngày 28/06/2022

(05:15 - 27/06/2022)

Phương thức vận hành ngày 30/06/2022

Phương thức vận hành ngày 30/06/2022

(05:15 - 27/06/2022)

Phương thức vận hành ngày 03/07/2022

Phương thức vận hành ngày 03/07/2022

(17:28 - 24/06/2022)

Phương thức vận hành ngày 26/06/2022

Phương thức vận hành ngày 26/06/2022

(06:20 - 22/06/2022)

Phương thức vận hành ngày 22/06/2022

Phương thức vận hành ngày 22/06/2022

(06:23 - 21/06/2022)

Phương thức vận hành ngày 23/06/2022

Phương thức vận hành ngày 23/06/2022

(06:21 - 21/06/2022)

Phương thức vận hành ngày 21/06/2022

Phương thức vận hành ngày 21/06/2022

(11:42 - 15/06/2022)

Phương thức vận hành ngày 19/06/2022

Phương thức vận hành ngày 19/06/2022

(11:41 - 15/06/2022)

Phương thức vận hành ngày 16/06/2022

Phương thức vận hành ngày 16/06/2022

(11:43 - 10/06/2022)

Phương vận hành ngày 11/06/2022

Phương vận hành ngày 11/06/2022

(07:23 - 07/06/2022)

Phương thức vận hành ngày 11/06/2022

Phương thức vận hành ngày 11/06/2022

(07:15 - 07/06/2022)

Phương thức vận hành ngày 07/06/2022

Phương thức vận hành ngày 07/06/2022

(15:06 - 06/06/2022)

CHI ĐOÀN ĐIỆN LỰC BÀU BÀNG THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Đoàn thanh niên Điện lực Bàu Bàng và các tổ chức Đoàn thể tại địa phương. Vừa qua, ngày 14/5/2022 đại diện Đoàn thanh niên UBND xã Lai Hưng phối hợp cùng Chi đoàn Điện lực Bàu Bàng thực hiện công trình thanh niên: Cấp điện cho Nghĩa trang xã Lai Hưng.

Liên hệ

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống

đăng ký nhận tin

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống