Thanh toán tiền điện
__________________

Hướng dẫn các hình thức thanh toán tiền điện. 

Hướng dẫn các điểm tra cứu thu tiền điện

Với mong muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Quý khách hàng khi thanh toán tiền điện, Công ty Điện lực Bình Dương không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện...

Chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng năm 2019 từ ngày 01/11/2019 đến 20/12/2019