Trang chủ Tin tức Văn hóa doanh nghiệp
 

Trách nhiệm nêu gương của đảng viên

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm bầu ra đại biểu đại diện cho nhân dân trong Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp phường/xã.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có ý nghĩa trọng đại: Là ngày hội lớn của toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là sự thể hiện bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta.

Cử tri - Đảng viên Chi bộ Đội cao thế - Công ty Điện lực Bình Dương tìm hiểu lý lịch ứng cử viên tham gia bầu cử

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, tham gia tích cực vì sự thành công của cuộc bầu cử là một nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Trước hết, cần giữ vững lập trường, quan điểm, chủ động “miễn dịch” với các luồng thông tin sai trái, xuyên tạc cuộc bầu cử. Kiên quyết đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.

Trong vai trò cử tri, các đảng viên phải sáng suốt lựa chọn những người có đầy đủ đạo đức và tài năng, xứng đáng là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Mặt khác, mỗi đảng viên phải có ý thức và cố gắng cao nhất để hoàn thành tốt trách nhiệm của cử tri tham gia cuộc bầu cử cũng như trong vị trí công việc đang được phân công tại cơ quan đơn vị.

Sửa chữa lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ ngày bầu cử

Càng gần ngày bầu cử, càng đòi hỏi những cán bộ, đảng viên ngành Điện phải thật vững vàng, cẩn trọng, chu đáo, an toàn trong từng công việc để bảo đảm cấp điện ổn định cho cuộc bầu cử diễn ra theo đúng lộ trình, không xảy ra sai sót đáng tiếc nào; Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay phải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân, người lao động không ngừng được nâng cao, vị thế của đất nước ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế. Vì thế, mọi đảng viên ngành Điện hãy giữ vững tâm thế, tinh thần trách nhiệm gương mẫu, đi đầu như vậy, chắc chắn đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Điện sẽ góp phần xứng đáng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công trên mọi phương diện./.

In      Trở về Lý Tuyết Anh
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Hoạt động từ thiện xã hội chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và quốc tế lao động 01/5 (16:18 - 07/05/2021)
   chương trình: “VRACE 2021 - Cùng miền Tây vượt hạn mặn” (11:13 - 09/04/2021)
   Phát quang bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp - giải pháp giảm thiểu sự cố lưới điện (09:55 - 07/04/2021)
   Điện lực Phú Giáo - Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp và đảm bảo an toàn trong lao động (08:47 - 01/04/2021)
   Chuyến hoạt động về nguồn và trao yêu thương cho hộ nghèo (16:23 - 30/03/2021)
   Các hoạt động hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/2021) (11:02 - 29/03/2021)
   Công đoàn bộ phận Điện lực Dầu Tiếng tổ chức họp mặt nữ CBCNV nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (15:00 - 12/03/2021)
   Ban Nữ công cơ quan Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (13:59 - 12/03/2021)
   Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (11:44 - 09/03/2021)
   THƯƠNG LẮM ANH THỢ ĐIỆN (11:44 - 04/03/2021)
   Điện lực Dầu Tiếng - Công ty Điện lực Bình Dương với chương trình "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" (16:33 - 05/02/2021)
   Điện Lực Trung Tâm hướng về cộng đồng nhân dịp xuân tân sửu 2021 (09:20 - 03/02/2021)
   Công Ty Điện Lực Bình Dương – thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (15:16 - 28/01/2021)
   Tổng công ty Điện lực miền Nam gặp gỡ Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trước thềm Xuân Tân Sửu năm 2021 (16:07 - 26/01/2021)
   Chi Đoàn Đội Cao thế - Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện chương trình “Hỗ trợ học đường” nhân Tháng Tri ân khách hàng năm 2020 (16:37 - 15/01/2021)

Đầu trang