Trang chủ Tin tức Thông tin cung cấp điện
 

Kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Công ty Điện lực Bình Dương

Nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ các hoạt động chính trị - kinh tế - xã hội góp phần giữ vững an ninh trật tự trong các ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (25/01/2021 đến ngày 02/02/2021) và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) đã xây dựng kế hoạch và phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong dịp diễn ra những sự kiện quan trọng này.
Căn cứ vào nguồn, lưới điện hiện trạng và yêu cầu cung cấp điện, PCBD đã xây dựng phương án tổng thể kết hợp với phương án và kế họach chi tiết của từng đơn vị trực thuộc, huy động mọi nguồn lực hiện có để cấp điện an toàn, ổn định; ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo an toàn điện như giám sát, điều khiển các thiết bị điện trên lưới để có phương án cấp điện tối ưu; tăng cường công tác kiểm tra các thiết bị trên toàn hệ thống điện, xây dựng các phương án cấp điện dự phòng khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, chuẩn bị tốt các nguồn điện dự phòng; xử lý nhanh, kịp thời cấp điện trở lại trong trường hợp xảy ra sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. 

        

       Khẩn trương hoàn tất thi công sửa chữa lớn trạm 110kV Gò Đậu - PCBD

Bên cạnh đó, PCBD cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Công ty, đối với Trung tâm điều khiển xa: Duy trì vận hành lưới điện theo kết dây cơ bản; bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các ngày Tết Nguyên đán; duy trì kết dây lưới điện 22kV khu vực, đối với các Điện lực: Tổ chức kiểm tra, cũng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, tin cậy cho các phụ tải quan trọng; lập phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, phương tiện và tăng cường nhân lực để khẩn trương xử lý sự cố hoặc chuyển nguồn để nhanh chóng cấp điện lại cho các phụ tải quan trọng. Không lập kế hoạch ngừng cấp điện sửa chữa lưới điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra đại hội Đảng và dịp Tết Nguyên đán. Kiểm tra và xử lý khiếm khuyết lưới điện để ngăn ngừa sự cố mất điện đột xuất..., bố trí công nhân trực vận hành lưới điện tại Điện lực; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý nhanh khi xảy ra sự cố lưới điện. Đối với Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế: Tăng cường kiểm tra các tuyến đường dây tải điện 110kV, kiểm tra vận hành bảo đảm trạm biến áp 110kV và các thiết bị tại Trạm biến áp 110kV được giao quản lý vận hành ổn định, cấp điện an toàn, liên tục đối với các phụ tải trên địa bàn tỉnh phục vụ truyền tải thông tin cho sự kiện chính trị quan trọng. Tăng cường công tác kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn giao thông trong toàn đơn vị.

 

Thực hiện Sửa chữa lớn trạm 110kV Bàu Bèo - PCBD

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp an toàn, đẩy mạnh thông tin, truyền thông đảm bảo cung ứng điện cho những ngày trọng đại của Đất nước, PCBD còn chú trọng tuyên truyền tăng cường chăm lo sức khỏe người lao động, kiểm tra giám sát thân nhiệt, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”  nhằm đảm bảo nguồn nhân lực tốt nhất phục vụ công tác vận hành an toàn, liên tục  đảm bảo nguồn điện thông suốt phục vụ cho các ngày Đại hội XIII của Đảng và Tết cổ truyền của dân tộc.


 

In      Trở về Lý Tuyết Anh
 
Các Thông tin cung cấp điện đã đưa
   Triển khai thực hiện chi phí ngừng và cấp điện trở lại theo Thông tư số 25/2014/TT-BCT và Quyết định số 8474/QĐ-BCT (03:05 - 10/10/2014)
   Kế hoạch cung cấp điện năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (07:24 - 21/03/2013)
   Công ty Điện lực Bình Dương trình Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Phương án cắt điện khẩn cấp trong trường hợp mất cân đối cung cầu Hệ thống điện miền Nam năm 2013 (07:19 - 21/03/2013)
   Công ty Điện lực Bình Dương phân bổ sản lượng điện nhận cho các Điện lực (07:17 - 21/03/2013)
   Công ty Điện lực Bình Dương triển khai hướng dẫn khách hàng đăng ký sản lượng điện sử dụng năm 2013 (07:14 - 21/03/2013)
   Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị kế hoạch cung cấp điện năm 2013 (07:12 - 21/03/2013)
   UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2013 (07:07 - 21/03/2013)
   Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) phê duyệt kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các Công ty Điện lực năm 2013 (07:04 - 21/03/2013)
   Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các Tổng công ty Điện lực năm 2013 (06:53 - 21/03/2013)

Đầu trang