Trang chủ Tin tức Văn hóa doanh nghiệp
 

Công Ty Điện Lực Bình Dương – thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Vào ngày, 22/01/2021, Đại diện Công ty Điện lực Bình Dương Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty đã tham dự Hội nghị Tổng kết công tác dân vận: Dân tộc – Tôn Giáo và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Tỉnh ủy Tỉnh Bình Dương tổ chức.

Trong nhiều năm qua, Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể Công ty Điện lực Bình Dương luôn thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp quản lý và trong cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm  tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng Công ty hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, hoàn thành việc đầu tư nguồn lưới và phục vụ nhu cầu về điện ổn định an toàn trong nhân dân và SXKD của Doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 

Để đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty Điện lực Bình Dương, trong những năm qua, Đảng uỷ cơ sở, Ban Giám đốc Công ty, các tổ chức Đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở Công ty Điện lực Bình Dương, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty Điện lực Bình Dương. Chính vì vậy khi triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm các nội dung trong quy chế dân chủ tại Công ty Điện lực Bình Dương đề ra gắn với việc thực hiện tốt các nội quy, quy định, Thoả ước lao động tập thể,…và công khai để CBCNV trong Công ty được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra trên các lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của Công ty.

Việc cấp điện được kịp thời thông qua nhiều tiện ích và dịch vụ trực tuyến, các đề nghị của khách hàng được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, và không gây phiền hà cho cho Khách hàng khi đến giao dịch.

Từ năm 2017, Công ty Điện lực Bình Dương thành lập Phòng tiếp công dân (tiếp Khách hàng sử dụng điện và CBCNV trong Công ty) luôn được Lãnh đạo Đảng uỷ cơ sở, Công ty quan tâm. Khi Khách hàng sử dụng điện hoặc CBCNV trong Công ty có yêu cầu cần đối thoại trực tiếp với cấp có thẩm quyền của Công ty đều được đón tiếp và hỗ trợ một cách chu đáo. Vì vậy, việc thực hiện quy chế dân chủ ở Công ty Điện lực Bình Dương trong hoạt động SXKD đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động và nhất là đối với người đứng đầu Công ty; Phát huy tính dân chủ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nguời Lao động.

Với kết quả đạt được, Công ty Điện lực Bình Dương đã thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai nhiều hình thức truyền thông thông qua việc cấp tài khoản cá nhân (Đảng viên, người lao động) truy cập vào mạng công văn (eoffice) của Đảng bộ và của Công ty, mạng LAN, tạo nhóm thông tin trên ứng dụng Zalo, tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ để cập nhật các thông tin, văn bản, tài liệu, kế hoạch, hướng dẫn, quy định,…của các cấp đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể  CBCNV một cách nhanh nhất; Thành lập website Công ty nhằm thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến người lao động như: chính sách pháp luật, các văn bản hướng dẫn sau luật, các chương trình hoạt động SXKD, các phong trào đoàn thể, gương sáng tiêu biểu,…lên Bản tin nội bộ của Công ty nhằm tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Công ty.

  • cực sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, xây dựng lối sống gần gũi trong quan hệ đồng nghiệp, quan hệ với đối tác và khách hàng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở:  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của chính quyền đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Ban hành quy chế dân chủ theo Quyết định số 1737/QĐ-PCBD ngày 30/10/2017 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc “ Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty Điện lực Bình Dương” nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ tích cực trong công việc, có kỷ năng vận động quần chúng, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên của cơ quan.

Từ việc triển khai thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình công ty, đồng thời vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể luôn được tăng cường trong việc đề xuất các ý tưởng, hình thức triển khai nhằm mang lại hiệu ứng và hiệu quả thiết thực, kết hợp với nhân rộng, duy trì và phát triển các mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Kết quả, vào ngày 22/01/2021, Công ty Điện lực Bình Dương đã được Tỉnh ủy Bình Dương đề cử là 01 trong 13 đơn vị được vinh danh “Đảng bộ Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương Đã có Thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020” do Tỉnh ủy Tỉnh Bình Dương trao tặng.

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (Người thứ 07, từ trái qua) trao Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị

Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương (Người thứ 03, từ phải qua) vinh dự thay mặt toàn thể CBCNV PCBD nhận Bằng khen.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, cũng là năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở Công ty Điện lực Bình Dương, Công ty đã xây dựng chương trình trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các Đảng uỷ cơ sở, cán bộ lãnh đạo quản lý và đoàn thể về dân chủ và thực hành dân chủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ; Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với nhiệm vụ chính trị của công ty và với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước đã ban hành liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương và quan trọng là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “chuyển đổi số” và thực thi văn hóa doanh nghiệp. 

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao, hoàn thành các mục tiêu đề ra hàng năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, và tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh.

In      Trở về Đỗ Hoàng Giang
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Tổng công ty Điện lực miền Nam gặp gỡ Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trước thềm Xuân Tân Sửu năm 2021 (16:07 - 26/01/2021)
   Chi Đoàn Đội Cao thế - Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện chương trình “Hỗ trợ học đường” nhân Tháng Tri ân khách hàng năm 2020 (16:37 - 15/01/2021)
   Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam thăm và tặng quà tổ điện Minh Hòa – Điện lực Dầu Tiếng nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 (13:43 - 11/01/2021)
   Điện Lực Tân Uyên thực hiện công tác an sinh xã hội nhân tháng tri ân khách hàng năm 2020 (19:54 - 31/12/2020)
   Đoàn Viên Thanh Niên Điện Lực Thủ Dầu Một tặng quà cho các cháu học sinh nghèo “tháng tri ân khách hàng 2020” (10:18 - 30/12/2020)
   Điện Lực Thủ Dầu Một thực hiện chương trình tháng tri ân khách hàng năm 2020 (10:18 - 30/12/2020)
   Điện Lực Dầu Tiếng trao tặng quà cho các hộ nghèo xã thanh an huyện dầu tiếng nhân tháng tri ân khách hàng năm 2020 (10:18 - 30/12/2020)
   Điện Lực Dầu Tiếng thăm và tặng quà mẹ việt nam anh hùng tại địa phương (15:37 - 28/12/2020)
   Điện Lực Dĩ An tổ chức hội thi “gia đình tiết kiệm điện năm 2020” (08:05 - 28/12/2020)
   mừng sinh nhật quý 4 năm 2020 của nữ cán bộ công nhân viên cơ quan Công Ty Điện Lực Bình Dương (09:50 - 23/12/2020)
   Trao tặng công trình sửa chữa “mái ấm tình thương” (10:43 - 22/12/2020)
   “Hỗ trợ học đường” hoạt động vì sự nghiệp trồng Người (09:53 - 22/12/2020)
   Công ty Điện lực Bình Dương triển khai Tháng Tri ân khách hàng – 12/2020 (19:52 - 14/12/2020)
   Sự quyết tâm chuyển nguồn cung cấp điện của Công Ty Điện Lực Bình Dương (14:21 - 10/12/2020)
   Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (18:11 - 07/12/2020)

Đầu trang