Trang chủ Tin tức Khoa học Công nghệ
 

Áp dụng mô hình Esco trong giải pháp năng lượng mặt trời mái nhà.

ESCO là hình thức công ty dịch vụ năng lượng, chuyên cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện bao gồm thiết kế và thực hiện các dự án TKNL; bảo tồn năng lượng; cho thuê cơ sở hạ tầng năng lượng; đứng ra bảo lãnh để thu xếp tài chánh giữa doanh nghiệp với ngân hàng,…

Theo ông Nguyễn Đình Hiệp, Tổng Thư ký Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã trở thành quy định bắt buộc và được luật hóa tại Việt Nam. ESCO nằm trong các biện pháp quan trọng để triển khai kế hoạch hành động quốc gia về tiết kiệm năng lượng. Bằng việc áp dụng mô hình ESCO, các doanh nghiệp có thể tiếp cận các giải pháp xanh, đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ mới với chi phí đầu tư tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, nó còn giúp DN có điều kiện tham gia các chương trình/dự án quốc gia và quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Hiện nay mô hình ESCO trong lĩnh vực điện mặt trời là một trong những giải pháp đầu tư rất hiệu quả về mặt kinh tế và đã được nhiều doanh nghiệp ứng dụng. Doanh nghiệp hoàn toàn không cần bỏ vốn đầu tư nhưng vẫn nhận được lợi ích lớn từ việc tiết kiệm HÀNG TỈ ĐỒNG TIỀN ĐIỆN MỖI NĂM nhờ tận dụng mái nhà nhàn rỗi để lắp đặt năng lượng mặt trời.

Lợi ích của của doanh nghiệp trong việc lắp đặt điện mặt trời theo mô hình ESCO

Doanh nghiệp không chịu bất kỳ rủi ro nào

Giảm sự phụ thuộc vào EVN

Thu lợi từ hệ thống trong suốt 30 năm, nhờ đó tiết kiệm hàng tỷ đồng tiền điện mỗi năm.

Hệ thống năng lượng mặt trời làm giảm nhiệt cho nhà xưởng

Sử dụng năng lượng xanh làm tăng giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp

     

              Công nhân đang thi công dự án NLMT theo mô hình Esco.

Thông thường, để tham gia vào chính sách ESCO, doanh nghiệp đó phải có diện tích mặt bằng lắp đặt lớn.