Trang chủ Điện mặt trời 5. Thông tin khả năng đấu nối của lưới điện
 

Thông báo Danh sách các trạm biến áp/đường dây ĐMTMN còn khả năng đấu nối theo từng khu vực

Thông báo Danh sách các trạm biến áp/đường dây ĐMTMN còn khả năng đấu nối theo từng khu vực

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các 5. Thông tin khả năng đấu nối của lưới điện đã đưa
   Thông báo Trình tự, thủ tục đăng ký thỏa thuận đấu nối, điều kiện thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN (19:17 - 01/08/2020)

Đầu trang