Trang chủ 4. Văn bản hướng dẫn thực hiện Chính phủ, Bộ Công thương
 

Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương Qui định về sự phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án ĐMT

Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương Qui định về sự phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án ĐMT xem tại đây:

In      Trở về Công Ty Điện Lực Bình Dương
 
Các Chính phủ, Bộ Công thương đã đưa
   Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; (10:53 - 06/07/2020)
   Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; (10:52 - 06/07/2020)
   Văn bản số 751/ĐL-NLTT ngày 09/5/2019 của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo về việc vướng mắc trong việc triển khai điện mặt trời (10:45 - 06/07/2020)
   Văn bản 3642/BCT-ĐL ngày 21/5/2020 của Bộ Công thương về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điệm mặt trời tại Việt Nam; (10:43 - 06/07/2020)
   Văn bản 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính về việc chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW; (10:42 - 06/07/2020)

Đầu trang