Trang chủ 4. Văn bản hướng dẫn thực hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công Điện lực miền Nam
 

Văn bản 3725/EVN-KD ngày 01/06/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà sau 30/6/2019.

Văn bản 3725/EVN-KD ngày 01/06/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà sau 30/6/2019.

In      Trở về Công Ty Điện Lực Bình Dương
Đầu trang