Trang chủ 4. Văn bản hướng dẫn thực hiện Chính phủ, Bộ Công thương
 

Văn bản 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính về việc chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW;

Văn bản 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính về việc chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW;

In      Trở về Công Ty Điện Lực Bình Dương
Đầu trang