Trang chủ 4. Văn bản hướng dẫn thực hiện Chính phủ, Bộ Công thương
 

Văn bản 3642/BCT-ĐL ngày 21/5/2020 của Bộ Công thương về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điệm mặt trời tại Việt Nam;

Văn bản 3642/BCT-ĐL ngày 21/5/2020 của Bộ Công thương về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điệm mặt trời tại Việt Nam;​

In      Trở về Công Ty Điện Lực Bình Dương
 
Các Chính phủ, Bộ Công thương đã đưa
   Văn bản 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính về việc chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW; (10:42 - 06/07/2020)

Đầu trang