Trang chủ 4. Văn bản hướng dẫn thực hiện Chính phủ, Bộ Công thương
 

Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;

TT 05_2019_TT-BCT huong dan sua doi bo sung TT16 ve mau ban dien NLMTAM

In      Trở về Công Ty Điện Lực Bình Dương
 
Các Chính phủ, Bộ Công thương đã đưa
   Văn bản số 751/ĐL-NLTT ngày 09/5/2019 của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo về việc vướng mắc trong việc triển khai điện mặt trời (10:45 - 06/07/2020)
   Văn bản 3642/BCT-ĐL ngày 21/5/2020 của Bộ Công thương về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điệm mặt trời tại Việt Nam; (10:43 - 06/07/2020)
   Văn bản 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính về việc chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW; (10:42 - 06/07/2020)

Đầu trang