Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4/2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 5/2020

Trong tháng 4 năm 2020, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) đạt được các kết quả như sau:

 •  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD
 1. Điện thương phẩm (ĐTP):

Trong tháng 4/2020, sản lượng ĐTP thực hiện là 01 tỷ 114 triệu kWh, đạt tỷ lệ 87,3% kế hoạch EVN SPC giao trong tháng, lũy kế đến tháng 4/2020 là 04 tỷ 341 triệu kWh, đạt 29,19% kế hoạch được EVN SPC giao trong năm 2020, tăng 4,41% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng ĐTP đến cấp điện áp 22kV đạt 03 tỷ 881 triệu kWh, tăng 2,62% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 4,23% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm tỷ trọng 76,48% (giảm 0,13% so với cùng kỳ năm 2019).

 

 1. Tiết kiệm điện

Trong tháng 4/2020, thực hiện tiết kiệm điện là 25,7 triệu kWh, lũy kế đến tháng 4/2020 là 95,5 triệu kWh, đạt 30,6% kế hoạch năm, đạt tỷ lệ 2,2% sản lượng ĐTP.

 

 1. Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện 22kV:

Chỉ tiêu suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện thực hiện trong tháng 02/2020 như sau: tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 96,3/103,7 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,169/0,666 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,955/1,751 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

 

 • TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN

          Trong tháng 4/2020, PCBD đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các thành phần kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, PCBD đã chủ động triển khai kế hoạch cung cấp điện ổn định, liên tục để phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp Lễ 30/4 và 1/5. Trong tháng 4/2020, PCBD không thực hiện tiết giảm sản lượng điện.

 

 • CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

                  Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư như sau: i) Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo lưới điện với khối lượng: 85km đường dây trung thế, 65 km đường dây hạ thế, tổng dung lượng là 12 MVA; ii) Công trình cáp quang: 30km đường dây cáp quang; iii) Đầu tư mua sắm các tài sản cố định (thiết bị lưới điện, phương tiện vận tải và một số tài sản khác...). Tổng vốn đầu tư dự kiến đầu tư trong năm 2020 là trên 157 tỷ đồng.

 

 • MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5/2020
 1. Sản lượng điện thương phẩm
  • Thực hiện trong tháng                        : ≥  01 tỷ 227 triệu kWh;
  • Lũy kế đến cuối tháng 5/2020            : ≥  05 tỷ 568 triệu kWh;                                                       
 2. Tiết kiệm điện: Thực hiện đạt kế hoạch về sản lượng điện tiết kiệm;
 3. Tình hình cung cấp điện: đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục;
 4. Đảm bảo an toàn trong công tác vận hành lưới/trạm;Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động dù nhỏ;
 5. Đảm bảo nộp ngân sách nhà nước đầy đủ đúng quy định;
 6. Đầu tư xây dựng: đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng mới trong năm 2020, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch được giao. Trong đó lưu ý các công trình Trung hạ thế & TBA tăng cường cấp điện để đảm bảo việc chống quá tải lưới điện công cộng./.

 

 

                                                                                                   KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

 • Ban GĐ (e-cpoy);
 • Phòng VT-CNTT (e-copy đăng web);
 • Lưu: VT, VP (Q.1).

 

                                                                                                 Phan Thanh Lâm

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Thông tin liên hệ:

Công ty Điện lực Bình Dương

Số 233 Đường 30/4, Phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 39 39 666                            Fax: 0274 3825847

Website: pcbinhduong.evnspc.vn                   Email: pcbinhduong@evnspc.vn

In      Trở về Công Ty Điện Lực Bình Dương
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÝ I/2020, TRIỂN KHAI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ II/2020 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2020 (14:30 - 15/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6 NĂM 2020 (09:03 - 13/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NỖ LỰC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 (09:11 - 10/04/2020)
   Thông cáo báo chí (10:26 - 01/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02/2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 3/2020 (10:13 - 16/03/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01/2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 02/2020 (08:19 - 13/02/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019 - NHIỆM VỤ NĂM 2020 (09:59 - 15/01/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 - NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2019 (14:02 - 14/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 – TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019 VÀ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 TRONG QUÝ 4/2019 (15:27 - 15/10/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019 (09:01 - 30/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 - NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2019 (11:20 - 09/09/2019)
   Thông cáo báo chí tình hình Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng tháng 7-Nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 (15:00 - 09/08/2019)
   EVN - Thông cáo báo chí ngày 25/07/2019 (14:14 - 26/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ III/2019 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2019 (09:51 - 09/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (14:32 - 29/06/2019)

Đầu trang