Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Công Ty Điện Lực Bình Dương: thực hiện di chúc lời bác dạy “Dân Vận Khéo Việc Gì Cũng Thành Công”

Vừa qua, Đại diện Công ty Điện lực Bình Dương Ông Lê Minh Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và ông Đỗ Hoàng Sơn – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bình Dương đã tham dự Hội nghị vinh danh các tập thể và cá nhân triển khai và thực hiện công tác dân vận tại cơ sở do Tỉnh ủy Tỉnh Bình Dương tổ chức.

Tại hội nghị, Công ty Điện lực Bình Dương đã được Tỉnh ủy Bình Dương đề cử là 01 trong 04 đơn vị được vinh danh Giải thưởng Dân vận khéo tại buổi lễ trao giải do Tỉnh ủy Tỉnh Bình Dương tổ chức.

        Ông Lê Minh Quốc Việt (Bìa phải) – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

          Điện lực Bình Dương nhận giải thưởng “Dân vận khéo” tại hội nghị

Để đạt được kết quả trên, trong nhiều năm qua, Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện nghiêm túc, gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao, hoàn thành các mục tiêu đề ra hàng năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, và tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh.

 

Kết quả vào ngày 17/01/2020, Công ty Điện lực Bình Dương đã được Tỉnh ủy Bình Dương đề cử là 01 trong 04 đơn vị được vinh danh Giải thưởng Dân vận khéo tại buổi lễ trao giải do Tỉnh ủy Tỉnh Bình Dương tổ chức.

 

Với kết quả đạt được Công ty Điện lực Bình Dương đã thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai nhiều hình thức truyền thông thông qua việc cấp tài khoản cá nhân (Đảng viên, người lao động) truy cập vào mạng công văn (eoffice) của Đảng bộ và của Công ty, mạng LAN, tạo nhóm thông tin trên ứng dụng Zalo, tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ để cập nhật các thông tin, văn bản, tài liệu, kế hoạch, hướng dẫn, quy định,…của các cấp đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể  CBCNV một cách nhanh nhất; Thành lập website công ty nhằm thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến người lao động như: chính sách pháp luật, các văn bản hướng dẫn sau luật, các chương trình hoạt động SXKD, các phong trào đoàn thể, gương sáng tiêu biểu,…lên Bản tin nội bộ của Công ty nhằm tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Công ty.

Trong chương trình tuyên truyền hàng năm của Đảng bộ, luôn thực hiện tuyên truyền niệm ngày truyền thống công tác Dân vận 15/10/1930 đến toàn thể Đảng viên và người lao động trong toàn công ty; Kịp thời tổ chức và mời Báo cáo viên của ĐUKquán triệt, học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác dân vận trong tình hình mới theo văn bản chỉ đạo của cấp trên; Đề cử 01 Đồng chí UV.BTV ĐUCS phụ trách công tác dân vận sau Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 theo công văn công văn 01-CV/BTG, ngày 22/6/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Bình Dương; Và tham gia tham gia bồi dưỡng kiến thức về công tác Dân vận trong tình hình mới theo chương trình của ĐUK;

Hàng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền triển khai công tác dân vận tại cơ sở gắn với phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên cơ sở công văn của Tỉnh Ủy Bình Dương số 373/CV/TU, ngày 13/7/2016 về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" GĐ 2016-2020 và Kế hoạch số 12-KH/ĐUK, ngày 17/10/2016 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp (nay là ĐUK các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) về việc  Phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" GĐ 2016-2020;

Tích cực sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, xây dựng lối sống gần gũi trong quan hệ đồng nghiệp, quan hệ với đối tác và khách hàng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở:  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của chính quyền đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Ban hành quy chế dân chủ theo Quyết định số 1737/QĐ-PCBD ngày 30/10/2017 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc “ Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty Điện lực Bình Dương” nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với xây dựng đội ngủ cán bộ, công nhân viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ tích cực trong công việc, có kỷ năng vận động quần chúng, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên của cơ quan.

Thành lập Ban Thanh tra nhân dân nhiệm 2018 – 2020 theo quyết định số 65/QĐ-CĐ PCBD, ngày 13/4/2018 của Công đoàn CS Công ty Điện lực Bình Dương nhằm Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, nghị quyết của hội nghị Người lao động (NLĐ) PCBD; Giám sát việc thực hiên quy chế dân chủ; Giám sát việc triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ của các đơn vị và toàn Công ty; Giám sát việc khiếu tố khiếu nại trong các đơn vị trực thuộc và toàn công ty; Và Giúp Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của CBCNV; ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện tiêu cực; tạo chổ dựa cho CNVC trong công tác đấu tranh chống tiêu cực; tạo sự đoàn kết gắn bó trong đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

Trong năm 2017, Thành lập Phòng tiếp công dân nhằm thực hiện công tác đối thoại giữa Người sử dụng lao động và người lao động, đồng thời giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBCNV và Khách hàng (nếu có), đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của NLĐ;

Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận:Đảng ủy cơ sở phân công cho UBKT Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng đảng, việc chấp hành điều lệ,…định kỳ hàng năm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đúng quy định những hành vi vi phạm các quy chế, quy định về công tác dân vận, ….

Từ việc triển khai thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình công ty, kết quả hàng năm, nhân Tháng Công nhân, Công ty đã tổ chức thăm hỏi nhiều lượtCBCNV có hoàn cảnh khó khăn đặc biệtvà thăm hỏi đơn vị trực thuộc trú đóng trên địa bàn vùng sâu vùng xa nhằm trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho người lao động. Đặc biệt năm 2018, CĐCS còn đề xuất với chuyên môn trích quỹ phúc lợi chi hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc, tổng số tiền 95 triệu đồng. Xét chọn Công nhân lao động giỏi: có 3 công nhân lao động giỏi được tuyên dương cấp Tổng Công ty, 2 công nhân lao động giỏi được tuyên dương cấp Tập đoàn và 2 công nhân tiêu biểu điển hình được UBND tỉnh tuyên dương và tặng bằng khen. Năm 2017, Tổng liên đoàn trao tặng bằng lao động sáng tạo cho 5 công nhân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng cho Tập thể Công ty và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2013 – 2017.

Hằng năm, Công ty Điện lực Bình Dương phát động phong trào thi đua viết đề tài sáng kiến cải tiến trong công tác và đề tài cải cách hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các sáng kiến được Hội đồng xét duyệt sáng kiến Công ty Điện lực Bình Dương (do một thành viên Ban Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng) xem xét, phân tích và hỗ trợ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình đơn vị. Đặc biệt Trong năm 2018: Có 05 đề tài (Thực hiện trao đổi thông tin vận hành trên ứng dụng Web; Phần mềm Quản lý dữ liệu thông số vận hành các phát tuyến 22kV; Bảng thông tin tuyên truyền tổng đài chăm sóc khách hàng, các hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng/thanh toán trung gian trên trụ điện của Điện lực; Chế tạo công cụ thử nghiệm dụng cụ sửa chữa điện hotline; Phần mềm Quản lý công tác thí nghiệm thiết bị điện) được cấp Tổng Công ty Điện lực miền Nam công nhận với 19 tác giả, làm lợi cho doanh nghiệp: 137.257.000 đồng; Trong năm 2019: Có 04 đề tài (Đưa đà composite lắp thiết bị FCO ra xa trụ tại trạm biến áp gối; Website quản lý đăng ký văn phòng phẩm; Chế tạo hệ thống giá đỡ, túi đựng công cụ dụng cụ sửa chữa điện hotline; Khôi phục Flash card của CMU05/RTU ABB và Backup dữ liệu Flash card TBA 110kV) được cấp Tổng Công ty Điện lực miền Nam công nhận với 12 tác giả, làm lợi cho doanh nghiệp: 315.000.000đồng;

Trong thời gian tới “Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, Công Ty Điện lực tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc đề xuất các ý tưởng, hình thứ triển khai nhằm mang lại hiệu ứng và hiệu quả thiết thực, đồng thời nhân rộng, duy trì và phát triển các mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt. Qua đó, tiếp tục góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

In      Trở về Đỗ Hoàng Giang
 
Các Đảng đã đưa
   Các Chi bộ Điện lực Thủ Dầu Một, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo kết nạp Đảng viên mới (08:35 - 23/12/2019)
   Điện lực Thuận An và Điện lực tân Uyên kết nạp Đảng viên mới (15:48 - 21/11/2019)
   Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương (10:50 - 23/10/2019)
   Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (18:23 - 25/03/2019)
   Đảng Bộ Cơ Sở Công Ty Điện Lực Bình Dương với công tác phát triển Đảng viên mới (10:03 - 20/02/2019)
   Chi bộ Kinh doanh – Kiểm tra giám sát mua bán điện tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới (09:29 - 02/01/2019)
   Điện lực Bàu Bàng kết nạp Đảng viên mới (09:29 - 02/01/2019)
   Chi Bộ Điện Lực Dầu Tiếng Tổ Chức Kết Nạp Đảng Viên (10:55 - 25/12/2018)
   Chi Bộ Điện Lực Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị Quyết Hội Nghị lần thứ 7 của BCH TW và chỉ thị số 23-CT/TW của ban bí thư trung ương đảng (khóa XII) (10:56 - 25/09/2018)
   Chi Bộ Điện lực Dĩ An tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khóa XII (11:23 - 14/09/2018)
   Chi Bộ Điện Lực Bến Cát trao quyết định công nhận đảng viên chính thức (11:22 - 14/09/2018)
   Chi bộ Công nghệ Thông tin kết nạp Đảng viên mới (11:22 - 14/09/2018)
   Lễ kết nạp đảng viên mới (20:41 - 05/09/2018)
   Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương cử Đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh (07:16 - 01/09/2018)
   Tân Uyên kết nạp Đảng viên mới (09:45 - 29/08/2018)

Đầu trang