Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019 - NHIỆM VỤ NĂM 2020

Trong năm 2019, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) đạt được các kết quả như sau:

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD:
 1. Điện thương phẩm (ĐTP):

Tổng sản lượng ĐTP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 13 tỷ 627 triệu kWh, đạt 96,85% kế hoạch, tăng 9,35% so với năm 2018 (tương ứng tăng 01 tỷ 165 triệu kWh); sản lượng điện cung ứng công nghiệp tăng 8,6% so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 77,67%. Trong đó, sản lượng ĐTP không tính ở cấp điện áp 110kV là 12 tỷ 267 triệu kWh, tăng 7,57% so với năm 2018 (tương ứng tăng 863 triệu kWh).

 1. Tiết kiệm điện

Trong năm 2019, PCBD đã phối hợp tốt với các sở ban ngành, chính quyền địa phương để tuyên truyền và vận động khách hàng tăng cường thực hiện tiết kiệm điện với nhiều chương trình như: Giờ Trái đất, Gia đình tiết kiệm điện, Tiết kiệm điện trong trường học, thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan, . . . . Kết quả sản lượng điện tiết kiệm đạt 276 triệu kWh, tương đương 2,02% sản lượng điện thương phẩm, đạt 130,6% kế hoạch năm.

 1. Độ tin cậy cung cấp điện:

Trong năm, PCBD đã thực hiện đạt chỉ tiêu độ tin cậy trong cung cấp điện, trong đó số lần mất điện thoáng qua trung bình (MAIFI) là 0,31 lần, thấp hơn 1,24 lần so với kế hoạch; Thời gian mất điện trung bình (SAIDI) là 294,36 phút, thấp hơn 7,26 phút so với kế hoạch và giảm 232,5 phút so với năm 2018; Số lần mất điện kéo dài trung bình (SAIFI) là 1,74 lần, thấp hơn 2,72 lần so với kế hoạch và giảm 0,86 lần so với năm 2018, thực hiện tốt chỉ tiêu suất sự cố.

 

 1. TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN TRONG NĂM 2019:

  Ngay từ cuối năm 2018, PCBD đã chủ động phối hợp với Sở Công thương để lập kế hoạch cung cấp điện trong năm 2019 và trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của địa phương, không thực hiện tiết giảm phụ tải điện. Công ty Điện lực Bình Dương cũng đã xây dựng phương thức vận hành lưới điện tối ưu, nhằm hạn chế tối đa thời gian mất điện, đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đặc biệt đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong thời gian tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á HORASIS năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019

Trong năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư và đang triển khai đầu tư các TBA 110kV trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: đóng điện nghiệm thu 06 công trình TBA 110kV với tổng mức đầu tư khoảng 337 tỷ đồng, đang thực hiện đầu tư 08 công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.110 tỷ đồng và đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2018-2020 gồm 16 công trình, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 1.974 tỷ đồng. Đối với công trình lưới điện cấp điện áp ≤ 22kV và đầu tư khác, PCBD được giao làm QLDA đã triển khai thi công hoàn tất đóng điện, đưa vào vận hành: 17 công trình lưới điện, với tổng khối lượng đầu tư gồm: 96km đường dây trung thế, 57km đường dây hạ thế với tổng dung lượng TBA là 10,6 MVA; 02 công trình lắp đặt hệ thống NLMT tại văn phòng các Điện lực, Đội Cao thế và 04 TBA 110kV, với công suất là 493kWp.

IV. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020:

 1. Sản lượng điện thương phẩm   
 • Không tính cấp điện áp 110kV              :  13 tỷ 315 triệu kWh
 • Có tính cấp điện áp 110kV                   :  14 tỷ 792 triệu kWh.
  1. Tiết kiệm điện: 1,5% sản lượng điện thương phẩm.
  2. Tổn thất điện năng: kế hoạch thực hiện: 2,91% (bao gồm lưới điện 110kV).
  3. Tình hình cung cấp điện: đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục.
  4. Đầu tư xây dựng: tiếp tục đôn đốc hoàn thành các công trình, hạng mục theo tiến độ và hoàn tất việc giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

 

                                                                                                   KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

 • Ban GĐ (e-cpoy);
 • Phòng VT-CNTT (e-copy đăng web);
 • Lưu: VT, VP (Q.1).

 

                                                                                                 Phan Thanh Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Thông tin liên hệ:

Công ty Điện lực Bình Dương

Số 233 Đường 30/4, Phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 39 39 666                            Fax: 0274 3825847

Website: pcbinhduong.evnspc.vn                   Email: pcbinhduong@evnspc.vn

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 - NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2019 (14:02 - 14/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 – TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019 VÀ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 TRONG QUÝ 4/2019 (15:27 - 15/10/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019 (09:01 - 30/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 - NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2019 (11:20 - 09/09/2019)
   Thông cáo báo chí tình hình Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng tháng 7-Nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 (15:00 - 09/08/2019)
   EVN - Thông cáo báo chí ngày 25/07/2019 (14:14 - 26/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ III/2019 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2019 (09:51 - 09/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (14:32 - 29/06/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (14:31 - 29/06/2019)
   TCBC: Thông báo ngưng tổ chức thu tiền điện tại nhà (16:28 - 20/06/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5-NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2019 (09:52 - 18/06/2019)
   Thông cáo báo chí tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 4-nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 (19:27 - 06/05/2019)
   Thông cáo báo chí đóng điện vận hành đường dây 110kV đấu nối trạm 110kv Tuệ Minh tỉnh Bình Dương (14:34 - 28/04/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY 110KV ĐẤU NỐI TRẠM 110KV TUỆ MINH TỈNH BÌNH DƯƠNG (13:36 - 18/04/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ QUÝ I/2019 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ II/2019 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2019 (14:20 - 08/04/2019)

Đầu trang