Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ III/2019 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2019

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) đạt được các kết quả như sau:

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD:
 1. Điện thương phẩm (ĐTP):

Trong 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng ĐTP thực hiện là 06 tỷ 505 triệu kWh (tháng 6/2019 là 01 tỷ 197 triệu kWh), đạt 46,23% so với kế hoạch, tăng 10,73% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng ĐTP đến cấp điện áp 22kV đạt 05 tỷ 886 triệu kWh, tăng 9,21% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 8,79% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 76,57% (giảm 1,37% so với cùng kỳ năm 2018).

 1. Tiết kiệm điện

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện tiết kiệm điện là 121 triệu kWh, đạt 57,1% kế hoạch năm, đạt tỷ lệ 1,86% sản lượng ĐTP.

 1. Độ tin cậy cung cấp điện:

          Chỉ tiêu suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện trong 06 tháng đầu năm 2019 thực hiện như sau: tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 144,3/150,8 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,024/0,775 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,831/2,230 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch)

 1. TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019:

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, PCBD không thực hiện tiết giảm điện trên địa bàn và đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các thành phần kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, PCBD đã chủ động triển khai kế hoạch cung cấp điện ổn định, liên tục để phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Giỗ Tồ Hùng Vương, Lễ 30/4 &1/5 năm 2019 và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019.

 

 

 1. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

          Đang triển khai thủ tục đầu tư Dự án nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương (KfW3), với tổng mức đầu tư là 135 tỷ đồng, với khối lượng: 146,2 km đường dây trung thế, 40,1 km đường dây hạ thế, 34 trạm biến áp với tổng công suất là 4.320 kVA để nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy, an toàn trong việc cung cấp điện cho các khu vực trung tâm thị xã, thành phố. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 110kV, các công trình nối lưới 22kV để chống quá tải nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn tỉnh.

 

 1. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG THÁNG 7/2019 & NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2019
  1. Mục tiêu tháng 7/2019:
 • Sản lượng điện thương phẩm:  

+ Thực hiện trong tháng                         : ≥  01 tỷ 263 triệu kWh.

+ Lũy kế đến cuối tháng 7/2019             : ≥  07 tỷ 758 triệu kWh.

 • Tổn thất điện năng:

+ Thực hiện trong tháng                         :   ≤  5,23%.

+ Lũy kế đến cuối tháng 7/2019              :   ≤  2,99%.

 • Tiết kiệm điện: thực hiện đạt kế hoạch về sản lượng điện tiết kiệm.
 • Tình hình cung cấp điện: đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục.
 • Đầu tư xây dựng: tiếp tục đôn đốc hoàn thành các công trình, hạng mục theo tiến độ và hoàn tất việc giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra.
  1. Nhiệm vụ quý III/2019:

  2.1 Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Điện thương phẩm ước thực hiện trong quý III/2019 là 03 tỷ 790 triệu kWh, bình quân mỗi tháng phải đạt 01 tỷ 263 triệu kWh.

- Phấn đấu tỷ lệ TTĐN lũy kế quý III/2019 đạt ≤ 2,91 %

- Năng suất lao động phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng một cách thiết thực, hiệu quả theo chiều sâu, với phương châm Đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo. Trong đó tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng theo Chỉ thị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam, đặc biệt là chỉ tiêu tiếp cận điện năng và yêu cầu cấp điện mới.

- Truyền thông về tổng đài chăm sóc khách hàng (19001006 / 19009000) trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chủ đề của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

- Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động.

 

 

  2.2 Về công tác ĐTXD:

 Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 110kV nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, thực hiện dự án KfW3 thuộc nguồn vốn vay ODA và thi công hoàn tất các công trình nối lưới 22kV để chống quá tải nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; hạn chế và giảm thiểu mất điện do sự cố.

 

                                                                                      KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:

 • Giám đốc (e-copy b/cáo);
 • Phòng VT-CNTT (e-copy đăng web);
 • Lưu: VT, VP (Q.01).

                                                                                                       Phan Thanh Lâm

 

 

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (14:32 - 29/06/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (14:31 - 29/06/2019)
   TCBC: Thông báo ngưng tổ chức thu tiền điện tại nhà (16:28 - 20/06/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5-NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2019 (09:52 - 18/06/2019)
   Thông cáo báo chí tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 4-nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 (19:27 - 06/05/2019)
   Thông cáo báo chí đóng điện vận hành đường dây 110kV đấu nối trạm 110kv Tuệ Minh tỉnh Bình Dương (14:34 - 28/04/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY 110KV ĐẤU NỐI TRẠM 110KV TUỆ MINH TỈNH BÌNH DƯƠNG (13:36 - 18/04/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ QUÝ I/2019 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ II/2019 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2019 (14:20 - 08/04/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN ĐIỆN BÌNH QUÂN VÀ QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN (20:41 - 26/03/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 1 & THÁNG 2-NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 (13:40 - 13/03/2019)
   EVN sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân cả nước dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (13:52 - 01/02/2019)
   EVN SPC: Đảm bảo cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (13:51 - 01/02/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018-PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 (15:26 - 24/01/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 -PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG (16:18 - 12/12/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 -PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG (09:19 - 08/11/2018)

Đầu trang