Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5-NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2019

Trong tháng 5 năm 2019, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) đạt được các kết quả như sau:

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD:
 1. Điện thương phẩm (ĐTP):

Trong tháng 5/2019, sản lượng ĐTP thực hiện là 01 tỷ 150 triệu kWh, luỹ kế đến tháng 5/2019 là 05 tỷ 308 triệu kWh đạt 37,72% so với kế hoạch, tăng 11,17% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng ĐTP đến cấp điện áp 22kV đạt 04 tỷ 810 triệu kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 9,24% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 76,43% (giảm 1,37% so với cùng kỳ năm 2018).

 1. Tiết kiệm điện

Trong tháng 5/2019, thực hiện tiết kiệm điện là 20 triệu kWh, luỹ kế đến tháng 5/2019 là 97 triệu kWh, đạt 46,3% kế hoạch năm, đạt tỷ lệ 1,8% sản lượng ĐTP.

 

 1. Độ tin cậy cung cấp điện:

Chỉ tiêu suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện trong tháng 05 thực hiện như sau: tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 133,5/125,67 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,017/0,646 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,73/1,85 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

 

 1. TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN TRONG THÁNG 5-2019:

          Trong tháng 5/2019, PCBD không thực hiện tiết giảm điện trên địa bàn và đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các thành phần kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 1. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

                 Trong tháng 5/2019, Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện công tác ĐTXD với khối lượng đầu tư gồm: i) Công trình điện: 75 km đường dây trung thế, 66 km đường dây hạ thế, tổng dung lượng là 10,2 MVA; ii) Công trình cáp quang: 58km đường dây cáp quang; ii) Hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại các Điện lực trực thuộc; iv) Mua sắm các tài sản cố định (thiết bị điện, phương tiện vận tải và một số tài sản khác...) với tổng vốn đầu tư dự kiến là trên 150 tỷ đồng.

 

IV. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 6/2019:

 1. Sản lượng điện thương phẩm   
 2.  Thực hiện trong tháng                           : ≥  01 tỷ 188 triệu kWh.
 3.  Lũy kế đến cuối tháng 5/2019               : ≥  06 tỷ 496 triệu kWh.
 4. Tiết kiệm điện: thực hiện đạt kế hoạch về sản lượng điện tiết kiệm.
 5. Tình hình cung cấp điện: đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục.
 6. Đầu tư xây dựng: tiếp tục đôn đốc hoàn thành các công trình, hạng mục theo tiến độ và hoàn tất việc giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Ghi chú: Ngay sau khi Lãnh đạo Công ty phê duyệt nội dung sẽ chuyển cho P.VTCNTT đăng tải lên website và Văn phòng thông tin cho cơ quan truyền thông (Nhật báo Bình Dương và Báo Bình Dương online)./.

    

 

                                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                 

 • P.VTCNTT “e-copy“;
 • Báo Bình Dương;
 • Lưu: VT, VP.                                                            

 

                                                                                                  Phan Thanh Lâm

 

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 4-nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 (19:27 - 06/05/2019)
   Thông cáo báo chí đóng điện vận hành đường dây 110kV đấu nối trạm 110kv Tuệ Minh tỉnh Bình Dương (14:34 - 28/04/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY 110KV ĐẤU NỐI TRẠM 110KV TUỆ MINH TỈNH BÌNH DƯƠNG (13:36 - 18/04/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ QUÝ I/2019 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ II/2019 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2019 (14:20 - 08/04/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN ĐIỆN BÌNH QUÂN VÀ QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN (20:41 - 26/03/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 1 & THÁNG 2-NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 (13:40 - 13/03/2019)
   EVN sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân cả nước dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (13:52 - 01/02/2019)
   EVN SPC: Đảm bảo cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (13:51 - 01/02/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018-PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 (15:26 - 24/01/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 -PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG (16:18 - 12/12/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 -PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG (09:19 - 08/11/2018)
   THTHÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM -NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018 (19:51 - 10/10/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018 (13:39 - 08/10/2018)
   EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên toàn quốc trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (Tết Độc lập) 2/9/2018 (15:51 - 20/09/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8-NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2018 (15:46 - 20/09/2018)

Đầu trang