Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ QUÝ I/2019 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ II/2019 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2019

Trong quý 1/2019, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) đạt được các kết quả như sau:

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD:
 1. Điện thương phẩm (ĐTP):

Trong quý 1/2019, sản lượng ĐTP thực hiện là 02 tỷ 961 triệu kWh (tháng 3/2019 là 01 tỷ 052 triệu kWh), đạt 21,04% so với kế hoạch, tăng 11,83% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng ĐTP đến cấp điện áp 22kV đạt 02 tỷ 689 triệu kWh, tăng 11,36% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 76,3% (giảm 1,57% so với cùng kỳ năm 2018).

 1. Tiết kiệm điện

Trong quý 1/2019, thực hiện tiết kiệm điện là 19,6 triệu kWh, đạt 27,64% kế hoạch năm, đạt tỷ lệ 2% sản lượng ĐTP.

 1. Tổn thất điện năng (TTĐN)

Trong quý 1/2019, TTĐN thực hiện là 3,57%, thực hiện cao hơn 0,66% so với kế hoạch năm. Trong đó: i) TTĐN cấp điện áp 110kV là 0,36%, thấp hơn 0,04% so với kế hoạch và thấp hơn 0,13% so với cùng kỳ năm 2018; ii) TTĐN trung hạ thế là 3,72%, cao hơn 0,79% so với kế hoạch và thấp hơn 0,58% so với cùng kỳ năm 2018.

 1. TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN TRONG QUÝ 1/2019:

          Trong quý 1/2019, PCBD không thực hiện tiết giảm điện trên địa bàn và đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các thành phần kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, PCBD đã chủ động triển khai kế hoạch cung cấp điện ổn định, liên tục để phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 1. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác ĐTXD với khối lượng đầu tư gồm: i) Công trình điện: 75 km đường dây trung thế, 66 km đường dây hạ thế, tổng dung lượng là 10,2 MVA; ii) Công trình cáp quang: 58km đường dây cáp quang; ii) Hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại các Điện lực trực thuộc; iv) Mua sắm các tài sản cố định (thiết bị điện, phương tiện vận tải và một số tài sản khác...) với tổng vốn đầu tư dự kiến là trên 150 tỷ đồng.

 1. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG THÁNG 4/2019 & NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019
  1. Mục tiêu tháng 4/2019:
 • Sản lượng điện thương phẩm:  

+ Thực hiện trong tháng                         : ≥  01 tỷ 130 triệu kWh.

+ Lũy kế đến cuối tháng 4/2019             : ≥  04 tỷ 065 triệu kWh.

 • Tổn thất điện năng:

+ Thực hiện trong tháng                         :   0,36 %.

+ Lũy kế đến cuối tháng 4/2019              :   3,56 %.

 • Tiết kiệm điện: thực hiện đạt kế hoạch về sản lượng điện tiết kiệm.
 • Tình hình cung cấp điện: đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục.
 • Đầu tư xây dựng: tiếp tục đôn đốc hoàn thành các công trình, hạng mục theo tiến độ và hoàn tất việc giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra.
  1. Nhiệm vụ quý II/2019:

  2.1 Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Điện thương phẩm ước thực hiện trong quý II/2019 là 03 tỷ 377 triệu kWh lũy kế đạt 06 tỷ 338 triệu kWh (bình quân mỗi tháng quý 2 phải đạt 01 tỷ 126 triệu kWh).

- Phấn đấu tỷ lệ TTĐN lũy kế quý II/2019 đạt ≤ 2,91 %

- Năng suất lao động phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng với phương châm Đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo”, đặc biệt là chỉ tiêu tiếp cận điện năng và yêu cầu cấp điện mới.

- Truyền thông về tổng đài chăm sóc khách hàng (19001006 / 19009000) trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chủ đề của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

- Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động.

  2.2 Về công tác ĐTXD:

- Đẩy nhanh tiến độ các công trình 110kV nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đặc biệt là công trình Trạm biến áp 110kV Khánh Vân; Đường dây 110kV Uyên Hưng-Phú Giáo, thực hiện dự án KfW3 thuộc nguồn vốn vay ODA và thi công hoàn tất các công trình nối lưới 22kV để chống quá tải nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; hạn chế và giảm thiểu mất điện do sự cố.

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN ĐIỆN BÌNH QUÂN VÀ QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN (20:41 - 26/03/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 1 & THÁNG 2-NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 (13:40 - 13/03/2019)
   EVN sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân cả nước dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (13:52 - 01/02/2019)
   EVN SPC: Đảm bảo cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (13:51 - 01/02/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018-PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 (15:26 - 24/01/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 -PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG (16:18 - 12/12/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 -PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG (09:19 - 08/11/2018)
   THTHÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM -NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018 (19:51 - 10/10/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018 (13:39 - 08/10/2018)
   EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên toàn quốc trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (Tết Độc lập) 2/9/2018 (15:51 - 20/09/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8-NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2018 (15:46 - 20/09/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng Tháng 8-nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 (14:24 - 13/09/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7-NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2018 (20:11 - 17/08/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2018 – kế hoạch nhiệm vụ tháng 7 và quý III năm 2018 (11:41 - 08/08/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến tiêu thụ điện cao kỷ lục, EVN khuyến cáo việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm (08:36 - 26/06/2018)

Đầu trang