Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 – Chương V của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, vào ngày 12/3/2019 Đảng ủy cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019  với 167 Đồng chí  (Đ/c) Đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở là đại diện cho 230 Đ/c từ 21 Chi bộ trực thuộc về tham dự hội nghị.

Hội nghị đã đuợc Đ/c Lê Minh Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy CS – Chủ trì Hội nghị thông tin một số nội dung cơ bản về kết quả đạt được trong năm 2018, cụ thể: Thực hiện tốt công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; Cán bộ, Đảng viên, Người lao động luôn tuân thủ pháp luật, không xảy ra tình trạng tham nhũng, Không có khiếu nại vượt cấp; Kiện toàn bộ máy nhân sự của ban chấp hành và ban thường vụ Đảng ủy cơ sở; Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng (trong năm phát triển 30 đảng viên). Kết quả đạt được năm 2018: Công tác Đảng: Đảng bộ đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; Công tác chuyên môn: Đang đề nghị tặng cờ thi đua của Bộ Công thương; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và đứng thứ hạng 3 trong toàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam; Công tác Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên): Đơn vị vững mạnh xuất sắc; riêng Công đoàn được tặng bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đ/c Lê Minh Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương

chủ trì hội nghị (bìa trái) và đ/c Phan Thanh Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương thông qua dự thảo báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Đ/c Phan Thanh Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty thông qua Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Đ/c Đỗ Hoàng Sơn – Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương thông qua Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Đỗ Hoàng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch

công đoàn, Trưởng phòng TCNS đọc báo cáo tham luận

mô hình vì người lao động tại hội nghị.

Hội nghị được nghe các Báo cáo tham luận: “Về công tác triển khai thực hiện, kết quả đạt được và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết qua các kỳ hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Chi bộ”; Tham luận "Triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Chi bộ; Tham luận về triển khai thực hiện mô hình “Vì người lao động năm 2018” tại Công ty Điện lực Bình Dương; tham luận  “Công tác Phát triển Đảng tại Đảng bộ và những khó khăn, thuận lợi trong quá trình xác minh hồ sơ lý lịch cho quần chúng”.

Hội nghị đã thảo luận và được Đ/c Chủ trì Hội nghị kết luận về những nội dung trọng tâm như: Về công tác giáo dục chính trị, quán triệt tư tưởng, tổ chức học tập tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và triển khai viết bài thu hoạch; Về công tác xây dựng tổ chức Đảng; Đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; Tổ chức sinh hoạt chi bộ với các nội dung đa dạng phong phú; Vai trò của người đứng đầu, phát huy tính tiên phong, gưỡng mẫu của cán bộ, người đúng đầu; Thảo luận về Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể, cũng như đóng góp ý kiến trong lãnh đạo công tác chuyên môn phấn đấu hoàn thành  nhiệm vụ SXKD trong năm 2019,…v.v.…

Tham dự chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết có Đ/c Huỳnh Tân Định – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Đ/c đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được năm 2018 của Đảng bộ cơ sở, bước sang năm 2019 Đ/c đề nghị Đảng bộ cần lưu ý trong công tác phát triển Đảng tại các Chi bộ trực thuộc; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc thay đổi nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, thông báo trước các nội dung trước khi tổ chức sinh hoạt Chi bộ. Đặc biệt đồng chí lưu ý trong năm 2019 là năm cuối thực hiện nghị quyết đề ra của Nhiệm kỳ 2015-2020 nên Đảng bộ cần nắm bắt tình hình tư tưởng của Đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ; Triển khai học tập và thực hiện kịp thời các chuyên đề theo chỉ thị 05-CT/TW; Nghị quyết Hội nghị Trung ương...; Tiếp tục phát huy Mô hình Vì người lao động, đảm bảo việc chăm lo cho người lao động để người lao động phát triển một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, việc chăm lo không chỉ là thu nhập mà còn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn cho người lao động,...Làm tốt công tác quy hoạch nguồn cho tổ chức Đảng và chuyên môn; Kiểm tra, giám sát các Chi bộ trực thuộc và người đứng đầu đơn vị; Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng; Lãnh đạo công tác đoàn thể phải đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của tổ chức Công đoàn theo chủ trương và chương trình của Tỉnh ủy Bình Dương; đặc biệt là phát huy vai trò cầu nối thật tốt giữa Người lao động và Người sử dụng lao động và ngược lại; Các hoạt động, chương trình phải gắn với công tác chuyên môn, gắn với hoạt động SXKD của đơn vị; đổi mới nội dung hình thức, tạo hoạt động thực chất gắn với hoạt động chính trị của đơn vị; Đ/c Huỳnh Tân Định thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy khối đến dự hội nghị khối trân trọng ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương năm 2018 và mong muốn năm 2019 Đảng bộ Cơ Sở Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo chuyên môn đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ cho sinh hoạt, cho hoạt động SXKD của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội địa phương thì sẽ đảm bảo tiêu chí thi đua để đứng đầu trong toàn EVNSPC năm 2019.

Đ/c Huỳnh Tân Định – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Đảng bộ cơ sở, Đ/c Lê Minh Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Chủ trì hội nghị tiếp thu ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Đ/c Huỳnh Tân Định – Bí thư Đảng ủy khối và Đảng ủy Cơ Sở sẽ bổ sung và cụ thể hóa vào phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ sở để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hòan thành nhiệm vụ năm 2019.

Sau cùng, thay mặt Hội nghị Đ/c Lê Minh Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy Cơ Sở, chủ trì hội nghị đã cám ơn tinh thần làm việc hết sức nghiêm túc cũng như các đóng góp ý kiến của Hội nghị và qua đó Đ/c kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

       Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương chụp hình kỷ niệm

                                với Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Tại Hội nghị, 04 tập thể Chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Điện lực Bến Cát, Chi bộ Phòng Kinh doanh – Kiểm tra Giám sát Mua bán Điện, Chi bộ Điện lực Tân Uyên, Chi bộ Phòng Tổ chức Nhân sự được ĐUCS PCBD tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và 43 Đ/c là Đảng viên được ĐUCS tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”.

In      Trở về Đỗ Tiết Thành
 
Các Đảng đã đưa
   Đảng Bộ Cơ Sở Công Ty Điện Lực Bình Dương với công tác phát triển Đảng viên mới (10:03 - 20/02/2019)
   Chi bộ Kinh doanh – Kiểm tra giám sát mua bán điện tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới (09:29 - 02/01/2019)
   Điện lực Bàu Bàng kết nạp Đảng viên mới (09:29 - 02/01/2019)
   Chi Bộ Điện Lực Dầu Tiếng Tổ Chức Kết Nạp Đảng Viên (10:55 - 25/12/2018)
   Chi Bộ Điện Lực Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị Quyết Hội Nghị lần thứ 7 của BCH TW và chỉ thị số 23-CT/TW của ban bí thư trung ương đảng (khóa XII) (10:56 - 25/09/2018)
   Chi Bộ Điện lực Dĩ An tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khóa XII (11:23 - 14/09/2018)
   Chi Bộ Điện Lực Bến Cát trao quyết định công nhận đảng viên chính thức (11:22 - 14/09/2018)
   Chi bộ Công nghệ Thông tin kết nạp Đảng viên mới (11:22 - 14/09/2018)
   Lễ kết nạp đảng viên mới (20:41 - 05/09/2018)
   Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương cử Đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh (07:16 - 01/09/2018)
   Tân Uyên kết nạp Đảng viên mới (09:45 - 29/08/2018)
   Bản tin Lễ kết nạp Đảng viên mới (09:08 - 29/08/2018)
   Đảng Bộ Công Ty Điện Lực Bình Dương tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ VII, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa XII (09:39 - 09/08/2018)
   Chi bộ Điện lực Dĩ An tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 (08:22 - 18/05/2018)
   Chi bộ Điện lực Bến Cát tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 (15:18 - 09/05/2018)

Đầu trang