Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản quy định
 

Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2019 của Bộ Công Thương

Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2019 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Xem tại đây:

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Văn bản quy định đã đưa
   Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương (11:20 - 19/03/2019)
   Thông tư 31/2018-BCT và hướng dẫn triển khai Thông tư (09:03 - 09/11/2018)
   Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2017 (14:47 - 29/05/2017)
   Tìm hiểu về ngày pháp luật Việt Nam (15:35 - 09/11/2016)
   Văn bản 39/2015/TT-BCT, ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành thông tư "Quy định hệ thống điện phân phối" (02:42 - 08/12/2015)
   Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) (07:02 - 01/12/2015)
   Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 (01:59 - 27/11/2015)
   Văn bản 6959/BCT-ĐTĐL ngày 13/7/2015 của Bộ Công Thương về việc " Triển khai áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa" (08:03 - 14/09/2015)
   Thông tư Qui định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. (07:29 - 17/08/2015)
   Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực (02:22 - 17/08/2015)
   Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (02:12 - 17/08/2015)
   Quy định sử phạt hành chính trong vi phạm sử dụng điện (02:07 - 17/08/2015)
   Thông tin văn bản pháp luật mới (03:51 - 15/12/2014)
   Thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 (03:22 - 15/12/2014)
   Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 (01:55 - 07/11/2014)

Đầu trang