Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018-PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Trong năm 2018, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đạt được các kết quả như sau:

  1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD-ĐTXD NĂM 2018:

1. Điện thương phẩm:

Tổng sản lượng ĐTP năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 12 tỷ 462 triệu kWh, tăng 13,38% so với năm 2017; sản lượng điện cung ứng công nghiệp tăng 13,77% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 78,21%. Trong đó, sản lượng ĐTP không tính ở cấp điện áp 110kV là 11 tỷ 403 triệu kWh, đạt 102,46% kế hoạch, tăng 13,79% (tương ứng tăng 01 tỷ 382 triệu kWh) so với năm 2017. Tốc độ tăng ĐTP cao hơn bình quân cả nước (10,47%) và trong toàn EVN SPC (10,51%).

           2.Tiết kiệm điện:

Trong năm 2018, PCBD đã phối hợp tốt với các sở ban ngành, chính quyền địa phương để tuyên truyền và vận động khách hàng tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Kết quả sản lượng điện tiết kiệm đạt 221 triệu kWh, tương đương 1,93% sản lượng điện thương phẩm, đạt 132,11% kế hoạch năm.

           3.Công tác phát triển khách hàng:

Trong năm 2018, PCBD giải quyết cấp điện cho 27.007 khách hàng, tổng số khách hàng của PCBD là 470.197 khách hàng, tăng 6,09% so với năm 2017, trong đó có 18.721 khách hàng sử dụng điện 3 pha.

           4.Công tác điện nông thôn:

Công tác cấp điện nông thôn tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là khu vực chưa có điện. Đến cuối năm 2018, số xã phường thị trấn có điện trên địa bàn tỉnh là 91/91, đạt tỷ lệ 100%; số hộ dân có điện là 767.328/767.346 hộ, đạt tỷ lệ 99,998%; trong đó: tổng số hộ dân nông thôn có điện là 135.882/135.900 hộ, đạt tỷ lệ 99,987%. Số hộ dân chưa có điện là 18 hộ, giảm 52 hộ so với năm 2017.

Ngoài ra, trong năm 2018, PCBD đã thực hiện công tác tách câu phụ cho 6.287 hộ, đạt tỷ lệ 147% so với kế hoạch.

      5. Công tác Đầu tư xây dựng

Trong năm 2017, PCBD đã triển khai thi công hoàn tất đóng điện, đưa vào vận hành 33 công trình lưới điện, với tổng khối lượng đầu tư gồm: 99,7 km đường dây trung thế, 83,4km đường dây hạ thế với tổng dung lượng trạm biến áp (TBA) là 10,84 MVA.

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2019:

Năm 2018 đã đi qua, PCBD bước vào thực hiện kế hoạch năm 2019 với  nhiều nhiệm vụ hơn trong công tác SXKD và đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định với chất lượng và dịch vụ khách hàng tốt hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu trong năm 2019 thực hiện đạt các chỉ tiêu chính như sau:

  1. Điện thương phẩm
  • Không tính cấp điện áp 110kV             :  12 tỷ 534 triệu kWh.
  • Có tính cấp điện áp 110kV                   :  13 tỷ 701 triệu kWh.
  1. Tiết kiệm điện: 1,5% sản lượng điện thương phẩm.

 

          Trân trọng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

           CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Thông tin liên hệ:

Công ty Điện lực Bình Dương

Số 233 Đường 30/4, Phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 39 39 666                            Fax: 0274 3825847

Website: pcbinhduong.evnspc.vn                   Email: pcbinhduong@evnspc.vn

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 -PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG (16:18 - 12/12/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 -PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG (09:19 - 08/11/2018)
   THTHÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM -NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018 (19:51 - 10/10/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018 (13:39 - 08/10/2018)
   EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên toàn quốc trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (Tết Độc lập) 2/9/2018 (15:51 - 20/09/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8-NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2018 (15:46 - 20/09/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng Tháng 8-nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 (14:24 - 13/09/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7-NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2018 (20:11 - 17/08/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2018 – kế hoạch nhiệm vụ tháng 7 và quý III năm 2018 (11:41 - 08/08/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến tiêu thụ điện cao kỷ lục, EVN khuyến cáo việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm (08:36 - 26/06/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Công trình thủy điện Lai Châu được gắn biển " Công trình chào mừng 60 năm ngành xây dựng” (08:35 - 26/06/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng Tháng 5-nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 (21:16 - 22/06/2018)
   Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần đầu nhận được hạng tín dụng tích cực của Fitch Ratings (11:15 - 18/06/2018)
   Thông cáo báo chí về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (11:04 - 18/06/2018)
   THÔNG BÁO: Chuyển đổi hình thức thanh toán tiền điện (21:42 - 15/06/2018)

Đầu trang