Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 -PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Trong tháng 11 đầu năm 2018, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) đạt được các kết quả như sau:

  1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD:

1. Điện thương phẩm không tính ở cấp điện áp 110kV

Trong tháng 11/2018, sản lượng ĐTP thực hiện là 01 tỷ 034 triệu kWh, luỹ kế năm 2018 là 10 tỷ 404 triệu kWh đạt 93,48% so với kế hoạch, tăng 13,93% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 14,65% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 76,16% (cao hơn 0,47% so với cùng kỳ năm 2017).

2. Điện thương phẩm có tính cấp điện áp 110kV

Trong tháng 11/2018, sản lượng ĐTP là 01 tỷ 131 triệu kWh, luỹ kế năm 2018 là 11 tỷ 365 triệu kWh, tăng 13,44% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 13,94% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 78,18% (tăng 0,34% với cùng kỳ năm 2017).

3.Tiết kiệm điện: Trong tháng 11/2018, ước thực hiện tiết kiệm điện là 17 triệu kWh, ước luỹ kế năm 2018 là 203 triệu kWh, đạt 122% kế hoạch năm.

 

  1. TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN TRONG THÁNG 11 NĂM 2018:

            -Trong tháng 11/2018, PCBD không thực hiện tiết giảm điện trên địa bàn và đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các thành phần kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, PCBD đã chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn tập khu vực phòng thủ và diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á HORASIS trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

            -Sản lượng điện nhận ngày lớn nhất trên địa bàn tỉnh trong tháng 11/2018 là 40,76 triệu kWh/ngày (ngày 21/11/2018). Công suất lớn nhất trên địa bàn tỉnh Pmax= 2.159,92 MW (ngày 13/11/2018), tăng 218 MW so với cùng kỳ năm 2017 (tương ứng tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017).

 

 

 

  1. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Trong tháng 11 năm 2018, PCBD đã phát lệnh khởi công xây dựng các công trình như sau: Các lộ ra 22kV khai thác tải TBA 110kV Phú Giáo sau khi TCS từ 2x25MVA lên 2x40MVA; Đường dây cáp ngầm các tuyến: 471 ShiJar, 473 Thị Xã, 475 Nhà Máy Đường, 477 Lái Thiêu thuộc lộ ra 22kV trạm 110kV Gò Đậu; ĐD 22kV nối lưới giữa các lộ ra TBA 110kV nhằm tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực Bắc Bình Dương năm 2018.

 

  1. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 12-2018:

1.Điện thương phẩm (< 110kV) ước thực hiện lũy kế đến tháng 12 năm 2018 đạt ≥ 11 tỷ 438 triệu kWh, tháng 12/2018 đạt ≥ 01 tỷ 004 triệu kWh.

2.Công tác ĐTXD.

- Tiếp tục triển khai thực hiện thi công hoàn tất các công trình đã đầu tư năm 2018.

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình ĐTXD thuộc KH năm 2019.

 

Trân trọng./.

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 -PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG (09:19 - 08/11/2018)
   THTHÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM -NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018 (19:51 - 10/10/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018 (13:39 - 08/10/2018)
   EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên toàn quốc trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (Tết Độc lập) 2/9/2018 (15:51 - 20/09/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8-NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2018 (15:46 - 20/09/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng Tháng 8-nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 (14:24 - 13/09/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7-NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2018 (20:11 - 17/08/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2018 – kế hoạch nhiệm vụ tháng 7 và quý III năm 2018 (11:41 - 08/08/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến tiêu thụ điện cao kỷ lục, EVN khuyến cáo việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm (08:36 - 26/06/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Công trình thủy điện Lai Châu được gắn biển " Công trình chào mừng 60 năm ngành xây dựng” (08:35 - 26/06/2018)
   Thông cáo báo chí Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng Tháng 5-nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 (21:16 - 22/06/2018)
   Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần đầu nhận được hạng tín dụng tích cực của Fitch Ratings (11:15 - 18/06/2018)
   Thông cáo báo chí về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (11:04 - 18/06/2018)
   THÔNG BÁO: Chuyển đổi hình thức thanh toán tiền điện (21:42 - 15/06/2018)
   Thông cáo báo chí tình hình Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng tháng 4 - Nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 (15:50 - 14/05/2018)

Đầu trang