Trang chủ Qui định, qui trình Thủ tục quy trình
 

Thông tư số 24/2016/TT-BCT

Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Thủ tục quy trình đã đưa
   Hướng dẫn tạm thời chu trình lắp đặt các công trình điện mặt trời nối vào lưới điện trên địa bàn do PCBD quản lý (11:20 - 14/06/2018)
   Các hình thức thu tiền điện (07:11 - 17/08/2015)

Đầu trang