Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản quy định
 

Thông tư 31/2018-BCT và hướng dẫn triển khai Thông tư

Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT  xem chi tiết tại đây:

 Số:  4327 /PCBD-KGMBĐ  hướng dẫn Triển khai Thông tư 31/2018/TT-BCT         sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT 

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Văn bản quy định đã đưa
   Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2017 (14:47 - 29/05/2017)
   Tìm hiểu về ngày pháp luật Việt Nam (15:35 - 09/11/2016)
   Văn bản 39/2015/TT-BCT, ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành thông tư "Quy định hệ thống điện phân phối" (02:42 - 08/12/2015)
   Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) (07:02 - 01/12/2015)
   Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 (01:59 - 27/11/2015)
   Văn bản 6959/BCT-ĐTĐL ngày 13/7/2015 của Bộ Công Thương về việc " Triển khai áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa" (08:03 - 14/09/2015)
   Thông tư Qui định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. (07:29 - 17/08/2015)
   Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực (02:22 - 17/08/2015)
   Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (02:12 - 17/08/2015)
   Quy định sử phạt hành chính trong vi phạm sử dụng điện (02:07 - 17/08/2015)
   Thông tin văn bản pháp luật mới (03:51 - 15/12/2014)
   Thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 (03:22 - 15/12/2014)
   Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 (01:55 - 07/11/2014)
   Bạn cần biết về sử dụng điện (06:51 - 31/10/2014)
   Tìm hiểu về ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam (03:14 - 08/11/2013)

Đầu trang