Trang chủ Thông tin giá điện Giá điện
 

Qui định bổ sung một số điều về thực hiện giá bán điện ( TT số 25/2018/TT-BCT về việc bổ sung điều chỉnh một số điều của TT 16/2018/TT-BCT của Bộ công thương về thực hiện giá bán điện

Thông tư số 25/2018/TT-BCT về việc bổ sung, điều chỉnh một số điều của TT 16/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về thực hiện giá điện xem chi tiết tại đây:

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Giá điện đã đưa
   Hướng dẫn Một số quy định liên quan thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở (09:26 - 29/05/2018)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (09:01 - 23/05/2018)
   Giá điện thay đổi như thế nào? (08:05 - 05/09/2017)
   Quy định thực hiện giá bán điện (theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện) (02:03 - 04/06/2014)
   Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/8/2011 của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá điện theo thông số đầu vào cơ bản (03:41 - 23/12/2011)
   Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/04/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường (03:35 - 23/12/2011)

Đầu trang