Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Chi Bộ Điện lực Dĩ An tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khóa XII

        Thực hiện theo kế hoạch số 898-KH/ĐUCS PCBD ngày 24 tháng 07 năm 2018 của Đảng ủy Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương và kế hoạch số 32/KH-CBĐLDA ngày 15 tháng 08 năm 2018 của Chi Bộ Điện lực Dĩ An, về việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII tại Đảng bộ cơ sở công ty Điện lực Bình Dương.

        Thực hiện theo kế hoạch số 898-KH/ĐUCS PCBD ngày 24 tháng 07 năm 2018 của Đảng ủy Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương và kế hoạch số 32/KH-CBĐLDA ngày 15 tháng 08 năm 2018 của Chi Bộ Điện lực Dĩ An, về việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII tại Đảng bộ cơ sở công ty Điện lực Bình Dương.
         Vào ngày 05/9/2018, Chi Bộ Điện lực Dĩ An đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và người lao động tại Điện lực Dĩ An.

         Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Nhơn – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực Dĩ An cùng 118 Đảng viên và CBCNV Điện lực Dĩ An. Thay mặt hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Nhơn đã phát biểu khai mạc và giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thị Ủy Dĩ An sẽ quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đến tất cả CB CNV của đơn vị. 


 
Đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thị Ủy Dĩ An
quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị

           Toàn thể hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bao gồm các chuyên đề sau: 
- Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; 
- Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; 
- Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH. 

           Sau hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ viết bài thu hoạch. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII để định hướng cho các quần chúng trong đơn vị và vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào chương trình hành động của Chi bộ; từ đó đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tuyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

In      Trở về Mai Thị Huệ
 
Các Đảng đã đưa
   Chi Bộ Điện Lực Bến Cát trao quyết định công nhận đảng viên chính thức (11:22 - 14/09/2018)
   Chi bộ Công nghệ Thông tin kết nạp Đảng viên mới (11:22 - 14/09/2018)
   Lễ kết nạp đảng viên mới (20:41 - 05/09/2018)
   Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương cử Đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh (07:16 - 01/09/2018)
   Tân Uyên kết nạp Đảng viên mới (09:45 - 29/08/2018)
   Bản tin Lễ kết nạp Đảng viên mới (09:08 - 29/08/2018)
   Đảng Bộ Công Ty Điện Lực Bình Dương tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ VII, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa XII (09:39 - 09/08/2018)
   Chi bộ Điện lực Dĩ An tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 (08:22 - 18/05/2018)
   Chi bộ Điện lực Bến Cát tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 (15:18 - 09/05/2018)
   Đảng Bộ Cơ Sở Công Ty Điện Lực Bình Dương Hội Nghị Học Tập Quán Triệt Chỉ THỊ 05-CT/TW chuyên đề Năm 2018 (09:58 - 19/03/2018)
   Chi bộ Điện Lực Trung Tâm tổ chức Học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, cnvc-lđ. (11:32 - 09/02/2018)
   Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII. (08:14 - 25/01/2018)
   Chi bộ Điện lực Dầu tiếng kết nạp Đảng viên mới (08:36 - 17/01/2018)
   Chi bộ Thanh Tra Bảo vệ - Pháp chế tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. (07:29 - 08/01/2018)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi Bộ QLĐT-QLDA-ĐXDĐ (19:23 - 28/12/2017)

Đầu trang