Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương cử Đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh

Chấp hành Kế hoạch số 02/KH-TG ngày 08/11/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho đối tượng 4 theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng;

Thực hiện Thông báo số 111-TB/ĐUK ngày 27/7/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho đối tượng 4 (đảng viên) khóa III nhiệm kỳ 2015 – 2020,

Ngày 25/8/2018, Đảng ủy cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương đã đăng ký và cử 16 đảng viên dự bị đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh do  Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ chức từ ngày 25 – 26/8/2018.

Đ/c Trần Văn Mến – Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp

tỉnh Bình Dương phát biểu khai giảng khóa học .

Những nội dung đã quán triệt trong khóa học bao gồm các chuyên đề :

- Đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, An ninh.

- Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tang cường củng cố Quốc phòng, An ninh.

- Đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Dân tộc, Tôn giáo với Quốc phòng, An ninh trong tình hình mới.

- Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

- Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biện giới quốc gia, quản lý chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Tân Uyên kết nạp Đảng viên mới (09:45 - 29/08/2018)
   Bản tin Lễ kết nạp Đảng viên mới (09:08 - 29/08/2018)
   Đảng Bộ Công Ty Điện Lực Bình Dương tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ VII, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa XII (09:39 - 09/08/2018)
   Chi bộ Điện lực Dĩ An tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 (08:22 - 18/05/2018)
   Chi bộ Điện lực Bến Cát tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 (15:18 - 09/05/2018)
   Đảng Bộ Cơ Sở Công Ty Điện Lực Bình Dương Hội Nghị Học Tập Quán Triệt Chỉ THỊ 05-CT/TW chuyên đề Năm 2018 (09:58 - 19/03/2018)
   Chi bộ Điện Lực Trung Tâm tổ chức Học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, cnvc-lđ. (11:32 - 09/02/2018)
   Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII. (08:14 - 25/01/2018)
   Chi bộ Điện lực Dầu tiếng kết nạp Đảng viên mới (08:36 - 17/01/2018)
   Chi bộ Thanh Tra Bảo vệ - Pháp chế tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. (07:29 - 08/01/2018)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi Bộ QLĐT-QLDA-ĐXDĐ (19:23 - 28/12/2017)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII (14:11 - 03/10/2017)
   Chi Bộ Điện Lực Phú Giáo tổ chức lễ kết nạp đảng viên (09:24 - 15/08/2017)
   Đại hội Chi bộ các đơn vị trực thuộc PCBD, Nhiệm kỳ 2017-2020 (08:41 - 20/07/2017)
   Đại Hội Chi Bộ Phân Xưởng Cơ Đện (08:24 - 20/07/2017)

Đầu trang