Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Đảng Bộ Công Ty Điện Lực Bình Dương tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ VII, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-ĐUCS, ngày 10/07/2018 của Đảng Ủy cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương. Ngày 19/07/2018, Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, ngày 09/02/2018 về học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có trên 200 đảng viên, cán bộ quản lý cấp Công ty, Điện lực tham dự.

       

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Sơn Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy nhấn mạnh, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ nhằm giúp cho cấp Ủy và đảng viên trong Chi bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động của cấp Ủy Chi bộ; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tuyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực.


 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Mến – Phó Bí thư và đồng chí Trần Trọng Nghĩa – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp truyền đạt nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, bao gồm các chuyên đề: 
+ Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; 
+ Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; 
+ Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH. 
 

Việc học tập lần này góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Công ty, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy các cấp trực thuộc; góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Sau Hội nghị, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương nghiên cứu kỹ Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động cụ thể tại đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

 

In      Trở về Phòng TTBV-PC
 
Các Đảng đã đưa
   Chi bộ Điện lực Dĩ An tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 (08:22 - 18/05/2018)
   Chi bộ Điện lực Bến Cát tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 (15:18 - 09/05/2018)
   Đảng Bộ Cơ Sở Công Ty Điện Lực Bình Dương Hội Nghị Học Tập Quán Triệt Chỉ THỊ 05-CT/TW chuyên đề Năm 2018 (09:58 - 19/03/2018)
   Chi bộ Điện Lực Trung Tâm tổ chức Học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, cnvc-lđ. (11:32 - 09/02/2018)
   Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII. (08:14 - 25/01/2018)
   Chi bộ Điện lực Dầu tiếng kết nạp Đảng viên mới (08:36 - 17/01/2018)
   Chi bộ Thanh Tra Bảo vệ - Pháp chế tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. (07:29 - 08/01/2018)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi Bộ QLĐT-QLDA-ĐXDĐ (19:23 - 28/12/2017)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII (14:11 - 03/10/2017)
   Chi Bộ Điện Lực Phú Giáo tổ chức lễ kết nạp đảng viên (09:24 - 15/08/2017)
   Đại hội Chi bộ các đơn vị trực thuộc PCBD, Nhiệm kỳ 2017-2020 (08:41 - 20/07/2017)
   Đại Hội Chi Bộ Phân Xưởng Cơ Đện (08:24 - 20/07/2017)
   Chi bộ Kế Hoạch - Vật Tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (08:14 - 20/07/2017)
   Chi bộ Điện Lực Tân Uyên tổ chức đại hội Lần thứ XIII nhiệm kỳ 2017 - 2020 (11:53 - 12/07/2017)
   Chi bộ Điện Lực Dĩ An Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2020 (13:38 - 04/07/2017)

Đầu trang