Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Chi bộ Điện lực Dĩ An tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018

          Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và thực hiện Kế hoạch số 689-KH/ĐUCS PCBD ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Đảng ủy Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương, về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương năm 2018 về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

          Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và thực hiện Kế hoạch số 689-KH/ĐUCS PCBD ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Đảng ủy Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương, về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương năm 2018 về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

 Vừa qua, toàn thể CB-CNV Điện lực Dĩ An đã tham dự buổi học tập chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của Cán bộ Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có đồng chí Lê Ngọc Nhơn – Bí thư Chi bộ, tất cả Đảng viên Chi bộ và CB-CNV Điện lực Dĩ An.

         Việc học tập được phổ biến bằng hình thức xem đĩa DVD do Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo báo cáo chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 và tác phẩm “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của Cán bộ Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

          Có thể nói một cách rất khái quát về phong cách làm việc Hồ Chí Minh, đó là lề lối, cung cách, cách thức làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, thể hiện trong hoạt động lãnh đạo của Người với những đặc điểm quan trọng như: phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

           Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         Qua đó, toàn thể đảng viên, các CNVCLĐ thuộcĐiện lực Dĩ An tiến hành đăng ký chương trình rèn luyện, phấn đấu và xây dựng công trình “làm theo” phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của cá nhân, đơn vị, góp phần giữ vững truyền thống cách mạng của Đảng ta - “Đảng là đạo đức, là văn minh”, là hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc./.

In      Trở về Bùi Xuân Bình
 
Các Đảng đã đưa
   Chi bộ Điện lực Bến Cát tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 (15:18 - 09/05/2018)
   Đảng Bộ Cơ Sở Công Ty Điện Lực Bình Dương Hội Nghị Học Tập Quán Triệt Chỉ THỊ 05-CT/TW chuyên đề Năm 2018 (09:58 - 19/03/2018)
   Chi bộ Điện Lực Trung Tâm tổ chức Học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, cnvc-lđ. (11:32 - 09/02/2018)
   Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII. (08:14 - 25/01/2018)
   Chi bộ Điện lực Dầu tiếng kết nạp Đảng viên mới (08:36 - 17/01/2018)
   Chi bộ Thanh Tra Bảo vệ - Pháp chế tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. (07:29 - 08/01/2018)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi Bộ QLĐT-QLDA-ĐXDĐ (19:23 - 28/12/2017)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII (14:11 - 03/10/2017)
   Chi Bộ Điện Lực Phú Giáo tổ chức lễ kết nạp đảng viên (09:24 - 15/08/2017)
   Đại hội Chi bộ các đơn vị trực thuộc PCBD, Nhiệm kỳ 2017-2020 (08:41 - 20/07/2017)
   Đại Hội Chi Bộ Phân Xưởng Cơ Đện (08:24 - 20/07/2017)
   Chi bộ Kế Hoạch - Vật Tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (08:14 - 20/07/2017)
   Chi bộ Điện Lực Tân Uyên tổ chức đại hội Lần thứ XIII nhiệm kỳ 2017 - 2020 (11:53 - 12/07/2017)
   Chi bộ Điện Lực Dĩ An Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2020 (13:38 - 04/07/2017)
   Đại hội Chi bộ Điện lực Dầu Tiếng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2020. (13:36 - 04/07/2017)

Đầu trang