Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Chi bộ Điện lực Bến Cát tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018

Sáng ngày 27/4/2018, Chi bộ Điện lực Bến Cát thuộc Đảng ủy Cơ sở Công ty điện lực Bình Dương đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị có 90 CNVC LĐ của Điện lực Bến Cát tham dự bao gồm các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên đã được nghe đĩa tuyên truyền do Phó giáo sư  - Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày; Các nội dung chủ yếu được phổ biến như: xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo phong cách dân chủ, quần chúng, phong cách khoa học, phong cách nêu gương và xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo phong cách dân chủ nhưng quyết đoán, phong cách lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dùng người tài, phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo… cùng với các giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên.
 
Hình: Đồng chí Nguyễn Ánh Điện - Bí thư Chi bộ Điện lực Bến Cát phát biểu tại Hội nghị
 
Kết thúc hội nghị học tập chuyên đề 2018 đã giúp các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên của Điện lực Bến Cát nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời ra sức học tập xây dựng phong cách, tác phong công tác theo phong cách của Người tại chi bộ Điện lực Bến Cát; đóng góp vào việc tuyên truyền làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
In      Trở về Nguyễn Thị Ngọc Hồng
 
Các Đảng đã đưa
   Đảng Bộ Cơ Sở Công Ty Điện Lực Bình Dương Hội Nghị Học Tập Quán Triệt Chỉ THỊ 05-CT/TW chuyên đề Năm 2018 (09:58 - 19/03/2018)
   Chi bộ Điện Lực Trung Tâm tổ chức Học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, cnvc-lđ. (11:32 - 09/02/2018)
   Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII. (08:14 - 25/01/2018)
   Chi bộ Điện lực Dầu tiếng kết nạp Đảng viên mới (08:36 - 17/01/2018)
   Chi bộ Thanh Tra Bảo vệ - Pháp chế tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. (07:29 - 08/01/2018)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi Bộ QLĐT-QLDA-ĐXDĐ (19:23 - 28/12/2017)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII (14:11 - 03/10/2017)
   Chi Bộ Điện Lực Phú Giáo tổ chức lễ kết nạp đảng viên (09:24 - 15/08/2017)
   Đại hội Chi bộ các đơn vị trực thuộc PCBD, Nhiệm kỳ 2017-2020 (08:41 - 20/07/2017)
   Đại Hội Chi Bộ Phân Xưởng Cơ Đện (08:24 - 20/07/2017)
   Chi bộ Kế Hoạch - Vật Tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (08:14 - 20/07/2017)
   Chi bộ Điện Lực Tân Uyên tổ chức đại hội Lần thứ XIII nhiệm kỳ 2017 - 2020 (11:53 - 12/07/2017)
   Chi bộ Điện Lực Dĩ An Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2020 (13:38 - 04/07/2017)
   Đại hội Chi bộ Điện lực Dầu Tiếng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2020. (13:36 - 04/07/2017)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới Của Chi Bộ Điều Độ (13:28 - 26/06/2017)

Đầu trang