Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Chi bộ Điện Lực Trung Tâm tổ chức Học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, cnvc-lđ.

Thực hiện Kế hoạch 18-KH/CBTT ngày 10/11/2018 của Chi bộ Điện lực Trung Tâm về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII.

Vào lúc 13 giờ 30 phút. ngày 17/01/2018. Chi bộ Điện lực Trung Tâm đã tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII cho toàn thể Đảng viên, cán bộ công chức và người lao động đang làm việc tại đơn vị. Đến dự, chỉ đạo và truyền đạt các nội dung của Nghị quyết có đồng chí Thái Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành Ủy TP. Thủ Dầu Một, về phía Chi bộ có các đồng chí trong Chi ủy cùng các đảng viên, CNVC-LĐ của đơn vị tham dự Hội nghị.

  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thái Hồng Sơn quán triệt và triển khai 04 chuyên đề gồm: 

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

4. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Dũng Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng đảng viên, quần chúng phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của từng lĩnh vực của mình được phân công phụ trách.

Trước khi kết thúc Hội nghị đồng chí Lê Anh Dũng Bí thư Chi bộ cũng chỉ đạo:

- Tất cả các đồng chí đảng viên, CNVC-LĐ phải xây dựng chương trình hành động của cá nhân về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, trong đó chú trọng đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. 

- Các đồng chí được phân công phụ trách có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt, uốn nắn chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt, đảm bảo việc tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết lần này thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Chi bộ và CNVC-LĐ trong toàn Điện lực.

In      Trở về Nguyễn Trung Thành
 
Các Đảng đã đưa
   Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII. (08:14 - 25/01/2018)
   Chi bộ Điện lực Dầu tiếng kết nạp Đảng viên mới (08:36 - 17/01/2018)
   Chi bộ Thanh Tra Bảo vệ - Pháp chế tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. (07:29 - 08/01/2018)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi Bộ QLĐT-QLDA-ĐXDĐ (19:23 - 28/12/2017)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII (14:11 - 03/10/2017)
   Chi Bộ Điện Lực Phú Giáo tổ chức lễ kết nạp đảng viên (09:24 - 15/08/2017)
   Đại hội Chi bộ các đơn vị trực thuộc PCBD, Nhiệm kỳ 2017-2020 (08:41 - 20/07/2017)
   Đại Hội Chi Bộ Phân Xưởng Cơ Đện (08:24 - 20/07/2017)
   Chi bộ Kế Hoạch - Vật Tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (08:14 - 20/07/2017)
   Chi bộ Điện Lực Tân Uyên tổ chức đại hội Lần thứ XIII nhiệm kỳ 2017 - 2020 (11:53 - 12/07/2017)
   Chi bộ Điện Lực Dĩ An Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2020 (13:38 - 04/07/2017)
   Đại hội Chi bộ Điện lực Dầu Tiếng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2020. (13:36 - 04/07/2017)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới Của Chi Bộ Điều Độ (13:28 - 26/06/2017)
   Đảng ủy cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương triển khai học tập chuyên đề năm 2017 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (11:27 - 12/06/2017)
   Kết nạp Đảng viên mới (11:12 - 12/06/2017)

Đầu trang