Trang chủ Thông tin giá điện Giá điện
 

Giá điện thay đổi như thế nào?

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Giá điện đã đưa
   Quy định thực hiện giá bán điện (theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện) (02:03 - 04/06/2014)
   Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/8/2011 của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá điện theo thông số đầu vào cơ bản (03:41 - 23/12/2011)
   Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/04/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường (03:35 - 23/12/2011)

Đầu trang