Trang chủ Phương thức vận hành ngày PTVH Điện lực Bàu Bàng
 

phương thức vận hành ngày: 19/04/2017

BAU BANG ngay 19-04 -17.xls

In      Trở về Đội QLVHĐD&TBA Điện lực Bàu Bàng
 
Các PTVH Điện lực Bàu Bàng đã đưa
   phương thức vận hành ngày: 17/04/2017 (14:21 - 16/04/2017)
   phương thức vận hành ngày: 16/04/2017 (07:28 - 15/04/2017)
   Lịch cắt điện ngày 12-04-2017 (13:14 - 11/04/2017)
   Lịch cắt điện ngày 26-03-2017 (13:27 - 25/03/2017)
   Lịch cắt điện ngày 23-01-2017 (14:27 - 22/01/2017)
   phương thức vận hành ngày 07-12-2016 (14:41 - 06/12/2016)
   Công tác kế hoạch (14:36 - 18/11/2016)
   Công tác theo kế hoạch (16:13 - 14/11/2016)
   Công tác kế hoạch (15:55 - 14/11/2016)

Đầu trang