Trang chủ Qui định, qui trình Hướng dẫn cấp điện trung áp
 

Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không và Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

" Để khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận đấu nối, khách hàng có thể tham khảo Thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng công ty Điện lực miền nam ban hành thông qua Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên khôngQuy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền nam

  - Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không xem chi tiết tại đây:

  - Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện xem tại đây

Tap_1_-_May_bien_ap_edited_2-6-2015_final

Tap_2_-_Day_dan_va_Cap_dien_edited_2206

Tap_3_-_Thiet_bi_luoi_dien_edited_0508

Tap_4_-_Cach_dien_va_Phu_kien_edited

Tap_5_-_Thiet_bi_do_luong

Tap_6_-_Tru_neo_xa

Tap_7_-_Thiet_bi_thi_nghiem_20_08

In      Trở về
 
Các Hướng dẫn cấp điện trung áp đã đưa
   Ban hành Qui định Tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không và Tiêu chuẩn vật tư thiết bị (08:35 - 21/12/2015)

Đầu trang