Trang chủ Phương thức vận hành ngày PTVH Điện lực Bàu Bàng
 

Lịch cắt điện ngày 23-01-2017

BAU BANG ngay 23-01 -17.xls

In      Trở về Đội QLVHĐD&TBA Điện lực Bàu Bàng
 
Các PTVH Điện lực Bàu Bàng đã đưa
   phương thức vận hành ngày 07-12-2016 (14:41 - 06/12/2016)
   Công tác kế hoạch (14:36 - 18/11/2016)
   Công tác theo kế hoạch (16:13 - 14/11/2016)
   Công tác kế hoạch (15:55 - 14/11/2016)

Đầu trang