Trang chủ Phương thức vận hành ngày PTVH Điện lực Phú Giáo
 

Phương thức vận hành ngày 21/12/2016

- Phương thức vận hành ngày 15/12/16
- Chương trình quay số trúng thưởng trong tháng Tri ân khách hàng
- Phương vận hành thức ngày 09/12/2016
- Phương thức vận hành ngày 25/111/2016
- Phuong thuc ngay 19.11

Xem file đính kèm

In      Trở về Điện Lực Phú Giáo
 
Các PTVH Điện lực Phú Giáo đã đưa
   Phương thức vận hành ngày 20/12/2016 (09:24 - 17/12/2016)
   phương thức vận hành ngày 16/12/2016 (17:11 - 15/12/2016)
   Phương thức cắt điện ngày 17/12/2016 (09:14 - 15/12/2016)
   Phương thức vận hành ngày 13/12/2016 (09:08 - 12/12/2016)
   Phương thức vận hành ngày 12/12/2016 (09:03 - 11/12/2016)
   Phương thức vận hành ngày 10/12/2016 (09:58 - 09/12/2016)
   Phương thức vận hành ngày 06/12/2016 (09:13 - 05/12/2016)
   Phương thức vận hành ngày 03/12/2016 (07:17 - 02/12/2016)
   Phương thức vận hành ngày 01/12/2016 (08:28 - 30/11/2016)
   Phương thức vận hành ngày 29/11/2016 (09:36 - 28/11/2016)
   Phương thức vận hành ngày 27/11/2016 (09:46 - 25/11/2016)
   Phương thức vận hành ngày 09/11/2016 (16:18 - 08/11/2016)
   Phương thức vận hành ngày 30/10/2014 (08:29 - 28/10/2016)
   Phương thức cắt điện ngày 22/10/2016 (13:54 - 21/10/2016)
   Phương thức vận hành ngáy 18/10/2016 (15:45 - 17/10/2016)

Đầu trang