Trang chủ Phương thức vận hành ngày PTVH Điện lực Trung tâm
 

Phương thức vận hành ngày 15/12/16

- Chương trình quay số trúng thưởng trong tháng Tri ân khách hàng
- Phương vận hành thức ngày 09/12/2016
- Phương thức vận hành ngày 25/111/2016
- Phuong thuc ngay 19.11

TT 15-12-16.xls

In      Trở về Đội QLVH ĐD & TBA ĐL Trung Tâm
 
Các PTVH Điện lực Trung tâm đã đưa
   Phương thức vận hành ngày 04/12/2016 (14:59 - 03/12/2016)
   Phương thức vận hành ngày 27/11/2016 (14:10 - 26/11/2016)
   Phương thức vận hành ngày 21/11/2016 (15:27 - 20/11/2016)
   Phương thức vận hành ngày 30/10/2016 (17:29 - 29/10/2016)
   Phương thức vận hành ngày 28/10/2016 (10:47 - 27/10/2016)
   phương thức vận hành ngày 10/10/2016 (15:19 - 09/10/2016)
   Phương thức vận hành ngày 04/10/2016 (14:14 - 03/10/2016)
   Phương thức ngày 25-09-2016 (11:46 - 24/09/2016)
   Phương thức ngày 18-09-2016 (14:54 - 17/09/2016)
   phương thức vận hành ngày 16/09/2016 (14:06 - 15/09/2016)
   phương thức vận hành ngày 11/09/2016 (15:34 - 10/09/2016)
   Phương thức vận hành ngày 06-09-2016 (14:12 - 05/09/2016)
   Phương thức vận hành ngày 04/09/2016 (13:29 - 03/09/2016)
   Phương thức vận hành ngày 24/08/2016 (15:40 - 23/08/2016)
   Phương thức vận hành ngày 17/08/2016 (15:29 - 16/08/2016)

Đầu trang