Trang chủ Phương thức vận hành ngày PTVH Điện lực Bắc Tân Uyên
 

Phương thức cắt điện ngày 18/07/2016

Phương thức cắt điện ngày 18/07/2016

In      Trở về Đội QLVH Điện lực Bắc Tân Uyên
 
Các PTVH Điện lực Bắc Tân Uyên đã đưa
   Phương thức vận hành ngày 17/07/2016 (08:56 - 16/07/2016)
   Phương thức vận hành ngày 12/07/2016 (13:54 - 11/07/2016)
   Phương thức vận hành ngày 05/07/2016 (07:53 - 04/07/2016)
   Phương thức vận hành ngày 30/06/2016 (11:11 - 29/06/2016)
   Phương thức vận hành Điện Lực Bắc Tân Uyên ngày 29/06/2016 (13:33 - 28/06/2016)
   Phương thức vận hành ngày 28/06/2016 (13:50 - 26/06/2016)
   Phương thức vận hành ngày 17/06/2016 (08:49 - 17/06/2016)
   Phương thức vận hành ngày 09/06/2016 (14:10 - 08/06/2016)
   Phương thức vận hành ngày 06/06/2016 (15:57 - 05/06/2016)
   Phương thức vận hành ngày 03/06/2016 (16:04 - 02/06/2016)
   Phương thức vận hành ngày 28/05/2016 (11:00 - 27/05/2016)
   Phương thức Vận hành ngày 24/05/2016 (07:26 - 23/05/2016)
   phương thức vận hành ngày 20/05/2016 (14:29 - 19/05/2016)
   Phương thức vận hành ngày 18/05/2016 (10:15 - 17/05/2016)
   Phương thức vận hành ngày 17/05/2016 (09:52 - 17/05/2016)

Đầu trang