Trang chủ Qui định, qui trình Hướng dẫn cấp điện trung áp
 

Ban hành Qui định Tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không và Tiêu chuẩn vật tư thiết bị

1. Qui định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/06/2015 xem tại đây:

2. Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không xem tại đây:

3. Tiêu chuẩn vật tư thiết bị 2015

Tap 1- May bien ap edited 2_6_2015.final: dowload

Tap 2 - Day dan va Cap dien_edited_2206: dowload

Tap 3 - Thiet bi luoi dien_edited_0508: dowload

Tap 4.1 cach dien va phu kien: dowload

Tap 4.2 cach dien va phu kien: dowload

Tap 5 - Thiet bi do luong: dowload

Tap 6 - Tru, neo, xa: dowload

Tap 7 - Thiet bi thi nghiem_20_08: dowload

In      Trở về
Đầu trang