Trang chủ Qui định, qui trình Thủ tục quy trình
 

Các hình thức thu tiền điện

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách hàng thanh toán tiền điện, Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán tiền điện như sau:

In      Trở về
Đầu trang