Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản quy định
 

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013

Quyết định số 1553/QĐ-TTg ngày 28/8/2014. Quyết định ban hành danh sách cơ sở dử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 xem tại đây:

 

In      Trở về
 
Các Văn bản quy định đã đưa
   Bạn cần biết về sử dụng điện (06:51 - 31/10/2014)
   Tìm hiểu về ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam (03:14 - 08/11/2013)
   Hiến pháp Việt Nam những dấu mốc lịch sử (03:07 - 08/11/2013)
   Nghị định 72/2012/ND-CP ngày 24/9/2012 (02:16 - 30/10/2012)
   Nghị định 86/2012/ND-CP ngày 19/10/2012 (02:14 - 30/10/2012)
   Nghị định 76/2012/ND-CP ngày 19/10/2012 (02:11 - 30/10/2012)
   Nghị định 75/2012/ND-CP ngày 03/10/2012 (02:08 - 30/10/2012)
   Luật số 02/2011/QH.13 (02:05 - 30/10/2012)
   luật số 03/2011/QH.13 (01:59 - 30/10/2012)
   Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ngày 11/04/2012 (07:21 - 23/07/2012)
   Luật xử lý vi phạm hành chánh (07:17 - 23/07/2012)
   Luật đo lường (07:12 - 23/07/2012)
   Bộ luật lao động năm 2012 (07:05 - 23/07/2012)
   Nghị định 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 (04:14 - 23/07/2012)
   Văn bản số 27/TB-QLCT ngày 12/6/2012 và văn bản số 2155/EVN-KD ngày 26/6/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (01:54 - 09/07/2012)

Đầu trang