Trang chủ Thông tin mời thầu Trong nước
 

Thông báo mời thầu mua sắm VTTB

Mời thầu mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD năm 2015 xem tại đây:

                                                                                                                     tại đây:

PCBD-Phòng Vật Tư

In      Trở về
 
Các Trong nước đã đưa
   Thông báo mời chào hàng (03:32 - 28/11/2014)
   Thông báo bán đấu giá tài sản (04:58 - 03/10/2014)
   Thông báo tiếp tục phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh, gia hạn thời điểm đóng thầu (07:52 - 10/09/2014)
   Thông báo mua sắm " cẩm nang sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả" (01:25 - 26/08/2014)
   Thông báo đấu thầu mua sắm 02 xe ô tô 5 chỗ (01:21 - 26/08/2014)
   Thông tin đấu thầu mua sắm máy biến áp (01:58 - 21/08/2014)
   Thông báo đấu thầu mua sắm máy biến áp (03:00 - 03/06/2014)
   Thông báo mời chào hàng (07:04 - 24/12/2013)
   Thông báo kế hoạch đấu thầu mua sắm (07:02 - 24/12/2013)
   Thông báo kế hoạch đấu thầu (06:56 - 24/12/2013)
   THông báo mời chào hàng cạnh tranh năm 2014 (01:21 - 27/11/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm phục vụ năm 2014 (01:19 - 27/11/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua trụ điện và đà cản phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014 (01:37 - 18/11/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014 (01:34 - 18/11/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên (00:39 - 09/10/2013)

Đầu trang