Trang chủ Thông tin mời thầu Trong nước
 

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản xem tại đây:

PCBD-Phòng Vật Tư

In      Trở về
 
Các Trong nước đã đưa
   Thông báo tiếp tục phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh, gia hạn thời điểm đóng thầu (07:52 - 10/09/2014)
   Thông báo mua sắm " cẩm nang sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả" (01:25 - 26/08/2014)
   Thông báo đấu thầu mua sắm 02 xe ô tô 5 chỗ (01:21 - 26/08/2014)
   Thông tin đấu thầu mua sắm máy biến áp (01:58 - 21/08/2014)
   Thông báo đấu thầu mua sắm máy biến áp (03:00 - 03/06/2014)
   Thông báo mời chào hàng (07:04 - 24/12/2013)
   Thông báo kế hoạch đấu thầu mua sắm (07:02 - 24/12/2013)
   Thông báo kế hoạch đấu thầu (06:56 - 24/12/2013)
   THông báo mời chào hàng cạnh tranh năm 2014 (01:21 - 27/11/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm phục vụ năm 2014 (01:19 - 27/11/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua trụ điện và đà cản phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014 (01:37 - 18/11/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014 (01:34 - 18/11/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên (00:39 - 09/10/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua 02 xe ô tô 5 chỗ và xe tải cẩu. (07:25 - 11/09/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB. (00:37 - 04/09/2013)

Đầu trang