Trang chủ Tin tức Thông tin cung cấp điện
 

Triển khai thực hiện chi phí ngừng và cấp điện trở lại theo Thông tư số 25/2014/TT-BCT và Quyết định số 8474/QĐ-BCT

Thông tư số 25/2014/TT-BCT xem tại đây:

Quyết định số 8474/QĐ-BCT xem tại đây:

In      Trở về
 
Các Thông tin cung cấp điện đã đưa
   Kế hoạch cung cấp điện năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (07:24 - 21/03/2013)
   Công ty Điện lực Bình Dương trình Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Phương án cắt điện khẩn cấp trong trường hợp mất cân đối cung cầu Hệ thống điện miền Nam năm 2013 (07:19 - 21/03/2013)
   Công ty Điện lực Bình Dương phân bổ sản lượng điện nhận cho các Điện lực (07:17 - 21/03/2013)
   Công ty Điện lực Bình Dương triển khai hướng dẫn khách hàng đăng ký sản lượng điện sử dụng năm 2013 (07:14 - 21/03/2013)
   Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị kế hoạch cung cấp điện năm 2013 (07:12 - 21/03/2013)
   UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2013 (07:07 - 21/03/2013)
   Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) phê duyệt kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các Công ty Điện lực năm 2013 (07:04 - 21/03/2013)
   Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các Tổng công ty Điện lực năm 2013 (06:53 - 21/03/2013)

Đầu trang