Trang chủ Thông tin mời thầu Trong nước
 

Thông tin đấu thầu mua sắm máy biến áp

Phục vụ công tác SXKD năm 2014.

 Download phiếu đăng ký thông báo mời thầu tại đây.

Phòng Vật tư.

In      Trở về
 
Các Trong nước đã đưa
   Thông báo đấu thầu mua sắm máy biến áp (03:00 - 03/06/2014)
   Thông báo mời chào hàng (07:04 - 24/12/2013)
   Thông báo kế hoạch đấu thầu mua sắm (07:02 - 24/12/2013)
   Thông báo kế hoạch đấu thầu (06:56 - 24/12/2013)
   THông báo mời chào hàng cạnh tranh năm 2014 (01:21 - 27/11/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm phục vụ năm 2014 (01:19 - 27/11/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua trụ điện và đà cản phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014 (01:37 - 18/11/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014 (01:34 - 18/11/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên (00:39 - 09/10/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua 02 xe ô tô 5 chỗ và xe tải cẩu. (07:25 - 11/09/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB. (00:37 - 04/09/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB. (06:30 - 14/05/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm tủ điện năm 2013 (03:41 - 21/01/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm mẫu biểu kinh doanh năm 2013 (07:45 - 14/01/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCL lưới điện 2013 (08:02 - 03/01/2013)

Đầu trang