Trang chủ Thông tin mời thầu Trong nước
 

Thông báo mua sắm " cẩm nang sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả"

Thông báo mua sắm phục vụ hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện dowload tại đây:

Phòng vật tư PCBD

In      Trở về
 
Các Trong nước đã đưa
   Thông báo đấu thầu mua sắm 02 xe ô tô 5 chỗ (01:21 - 26/08/2014)
   Thông tin đấu thầu mua sắm máy biến áp (01:58 - 21/08/2014)
   Thông báo đấu thầu mua sắm máy biến áp (03:00 - 03/06/2014)
   Thông báo mời chào hàng (07:04 - 24/12/2013)
   Thông báo kế hoạch đấu thầu mua sắm (07:02 - 24/12/2013)
   Thông báo kế hoạch đấu thầu (06:56 - 24/12/2013)
   THông báo mời chào hàng cạnh tranh năm 2014 (01:21 - 27/11/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm phục vụ năm 2014 (01:19 - 27/11/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua trụ điện và đà cản phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014 (01:37 - 18/11/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014 (01:34 - 18/11/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên (00:39 - 09/10/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua 02 xe ô tô 5 chỗ và xe tải cẩu. (07:25 - 11/09/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB. (00:37 - 04/09/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB. (06:30 - 14/05/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm tủ điện năm 2013 (03:41 - 21/01/2013)

Đầu trang