Trang chủ Thông tin giá điện Giá điện
 

Quy định thực hiện giá bán điện (theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện)

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện xem chi tiết

tại đây:

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Giá điện đã đưa
   Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/8/2011 của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá điện theo thông số đầu vào cơ bản (03:41 - 23/12/2011)
   Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/04/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường (03:35 - 23/12/2011)

Đầu trang