Trang chủ Thông tin mời thầu Trong nước
 

Thông báo kế hoạch đấu thầu

Thông báo kế hoạch đấu thầu mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu SXKD năm 2014 dowload tại đây:

PCBD-Phòng Vật tư

In      Trở về
 
Các Trong nước đã đưa
   THông báo mời chào hàng cạnh tranh năm 2014 (01:21 - 27/11/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm phục vụ năm 2014 (01:19 - 27/11/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua trụ điện và đà cản phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014 (01:37 - 18/11/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014 (01:34 - 18/11/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên (00:39 - 09/10/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua 02 xe ô tô 5 chỗ và xe tải cẩu. (07:25 - 11/09/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB. (00:37 - 04/09/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB. (06:30 - 14/05/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm tủ điện năm 2013 (03:41 - 21/01/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm mẫu biểu kinh doanh năm 2013 (07:45 - 14/01/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCL lưới điện 2013 (08:02 - 03/01/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, giấy 2 liên và ruban máy in hóa đơn sử dụng trong năm 2013 (07:56 - 03/01/2013)
   thông báo mời thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2013 (01:09 - 02/11/2012)
   Thông báo mời thầu mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn - đo lường thi công 2013 (01:04 - 02/11/2012)
   Thông báo mời thầu mua sắm máy biến áp (02:27 - 07/09/2012)

Đầu trang