Trang chủ Thông tin mời thầu Trong nước
 

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên

Dowload thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên phục vụ năm 2014 tại đây:

In      Trở về
 
Các Trong nước đã đưa
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua 02 xe ô tô 5 chỗ và xe tải cẩu. (07:25 - 11/09/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB. (00:37 - 04/09/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB. (06:30 - 14/05/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm tủ điện năm 2013 (03:41 - 21/01/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm mẫu biểu kinh doanh năm 2013 (07:45 - 14/01/2013)
   Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCL lưới điện 2013 (08:02 - 03/01/2013)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, giấy 2 liên và ruban máy in hóa đơn sử dụng trong năm 2013 (07:56 - 03/01/2013)
   thông báo mời thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2013 (01:09 - 02/11/2012)
   Thông báo mời thầu mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn - đo lường thi công 2013 (01:04 - 02/11/2012)
   Thông báo mời thầu mua sắm máy biến áp (02:27 - 07/09/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm một xe ô tô 7 chỗ (02:14 - 07/09/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB (09:05 - 23/08/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua cách điện đứng porcelain 24kV (08:58 - 23/08/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm dây dẫn các loại (01:47 - 09/07/2012)
   Thông báo mời thầu mua sắm dụng cụ an toàn - đo lường - thi công năm 2012 (04:00 - 10/01/2012)

Đầu trang