Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên phục vụ mua sắm sử dụng trong năm 2014 dowload tại đây:

Phòng Vật Tư PCBD

In      Trở về
Đầu trang